Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem studentem posledního ročníku vysoké školy. V létě jsem měla odjet na pracovní pobyt "work and travel", který je určen pouze studentům. Kvůli krizi, které vznikla ve světě, se okolnosti změnily a cestovní agentura (Smallerearth) mne kontaktovala s tím, že chtějí znát moje stanovisko, zda-li trvám na odletu.

Pokud chci od smlouvy odstoupit, musím prý zaplatit STORNO poplatek ve výši 10 tis, který mi chtějí strhnout ze zálohy, kterou jsem jim poslala začátkem ledna 2020. Nabídli mi ještě dvě varianty: odletět příští rok (problémem je fakt, že již nebudu studentem, tudíž nemohu získat vízum a do USA odletět), druhá varianta byla odletět na půlroční stáž do Karibiku, což je poměrně znatelný rozdíl oproti létu. Platím si cestovní pojištění, v rámci kterého je pojištění STORNA. Ti však nevyplácí storna způsobená zrušením zájezdu kvůli KORONA krizi. Můj dotaz tedy zní. Má společnost Smallerearth právo žádat storno poplatek 10.000 Kč a pokud ano, je moje pojišťovna povinna zaplatit mi částku z pojistky? V příloze Vám zasílám smlouvu se Smallerearthem, kde jsou uvedeny detaily. Děkuji Vám, Lívie.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se celá záležitost rozpadá do několika situací:
1. Smlouva se zprostředkovatelem a požadavek na storno poplatek týkající se zprostředkovatelem poskytnutých služeb:
Smlouva v čl. VIII bodě 14 mj. stanovuje: Každá smluvní strana se zprostí své povinnosti z této smlouvy, pokud u ní nastane překážka události vyšší moci, v jejímž důsledku není tato smluvní strana dočasně schopna plnit svůj závazek. O této skutečnosti je povinna tato smluvní strana bezodkladně písemně informovat druhou smluvní stranu. Událost vyšší moci znamená překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Za událost vyšší moci může být považována také změna právních předpisů (ať českých či zahraničních), která bezprostředně souvisí s Programem nebo pravidel Programu nebo která brání smluvním stranám ve splnění povinností stanovených touto smlouvou.
Pod toto ustanovení (tj. Vyšší moc) spadá i současná situace – epidemie koronaviru. Svých povinností (včetně platby storno poplatku) za to, že nedojde ke splnění všech Vašich povinností z uzavřené smlouvy se zprostředkovatelem, se zprostíte právě s odkazem na toto ustanovení smlouvy.
2. Letenky: V případě, že let bude zrušen, máte právo žádat vrácení celé zaplacené ceny za letenku. Postupuje se dle Nařízení EU č. 261/2004.
3. ubytování: zde jste uzavřela smlouvu se samotným resortem, ve kterém jste měla být ubytována. Případné storno poplatky za zrušení této smlouvy jsou uvedeny ve smlouvě s resortem. Pokud je v písemné podobě, důkladně ji prostudujte, kdy jste povinna platit storno poplatky a kdy nikoliv. Jestliže smlouva není v písemné podobě a o žádném požadavku na storno poplatek (který byste hradila přímo resortu) nebylo hovořeno, nejste obecně povinna storno platit. Zde je ovšem také podstatné, podle jakého právního řádu je tato smlouva uzavřena a zda ten nepřikládá resortu právo požadovat storno poplatek.
Jestliže Vám zprostředkovatel oznámil jednu částku storno poplatku (tj. Zmiňovaných 10.000 Kč), požadujte, aby Vám písemně rozepsal, k čemu se storno přesně vztahuje (ubytování, letenka, smlouva se zprostředkovatelem apod.). Následně můžete jednotlivé položky rozporovat podle výše uvedeného.
Doporučuji vést veškerou komunikaci výhradně v písemné formě.
Zda se storno pojištění vztahuje i na tuto situaci zjistíte prozkoumáním smlouvy s pojišťovnou, kde jsou uvedeny konkrétní situace, při kterých je storno pojišťovnou hrazeno a kdy nikoliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.