Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na začátku dubna 2020 jsme měli odjet na wellness cvičící víkend, který zařizovala naše cvičitelka. Ke konci ledna 2020 byla vybrána od každého účastníka záloha ve výši 1.000 Kč. Poté byl doplatek 2.200 Kč. Vzhledem k situaci, která nastala v březnu a vše se uzavřelo z nařízení vlády, jsme na víkend neodjeli a hotel se domluvil s cvičitelkou na náhradním termínu v říjnu 2020.

Ne všem nám ovšem tento termín vyhovuje a proto jsme požadovali vrátit zaplacené peníze. Cvičitelkou nám bylo sděleno, že nám vrátí pouze 2.200 Kč a 1.000 Kč si nechal hotel. Že buď máme jet na nový termín nebo si za sebe sehnat náhradníka. Zajímá mě, jestli na tohle mají právo, když jsme první termín nezrušili ze své vlastní vůle. Hotel se se mnou samozřejmě nechce bavit, jako se třetí osobou, že si to mám vyřešit s cvičitelkou a ta mi zase tvrdí, že peníze nechce vrátit hotel, protože nám dal nový termín. Jaké jsou tedy v takovém případě moje práva? Děkuji za vaši odpověď. S pozdravem, Radana.

 

ODPOVĚĎ:
Obdobně jako v případě koupě zájezdu platí i při zakoupení samostatného ubytování v hotelu následující:
Zakoupené ubytování v ČR po dobu, kdy je zakázáno ubytovací služby poskytovat, tj. od 16. 3. 2020 až do ukončení tohoto zákazu, nelze z důvodu koronaviru využít. Proto může od smlouvy o ubytování odstoupit jak ubytovatel (hotel) tak i zákazník.
Jelikož v tomto období nesmí ubytovatelé své služby poskytovat a nesmějí ubytovávat klienty a tudíž závazek ze smlouvy nelze splnit, nelze účtovat zákazníkovi žádné stornopoplatky. Je samozřejmě možné nabídnout náhradní termín, ale pokud jej zákazník odmítne, není hotel oprávněn účtovat storno poplatek.
Ve Vašem případě je ještě navíc podstatná skutečnost, kdo přesně s hotelem smlouvu uzavřel. Zda cvičitelka jako jedna osoba, která takto zajistila ubytování pro všechny účastníky (tj. je smlouva mezi cvičitelkou a hotelem), nebo prostřednictvím cvičitelky došlo k uzavření sérií smluv, kdy každý klient uzavřel smlouvu s hotelem, pouze vše zařizovala cvičitelka.
V prvním případě, kdy je pouze jedna smlouva mezi cvičitelkou a hotelem (pro všechny klienty dohromady), jestliže cvičitelka odsouhlasila bez Vašeho souhlasu nový termín a Vám tento nevyhovuje, požadujte vrácení celé částky po cvičitelce.
V druhém případě, kdy pouze cvičitelka zprostředkovala uzavření smlouvy mezi Vámi a hotelem, písemně vyzvěte hotel, aby vrátil veškeré peníze. V opačném případě se můžete svých práv domáhat před soudem.
Doporučuji v obou případech komunikovat výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.