Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Problém se týká zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitosti. Ve smlouvě, která bude končit, je uvedena pevná cena včetně provize. Zájemce reagoval na inzerci RK, ale k fyzickému převodu nemovitosti dojde cca 2 měsíce po ukončení zpr. smlouvy, RK tedy dostane provizi. V textu zprostředkovatelské smlouvy je uvedeno doslova:

"5. 1 Pokud bude kupní cena ve Smlouvě vyšší než v čl. 4 Dohody, provize RK bude navýšena o 50 % rozdílu mezi kupní cenou dle čl. 4 Dohody
a kupní cenou sjednanou ve Smlouvě."
Problém je v tom, že onen zájemce bude platit větší cenu (důvod je složitější) a proto potřebuji vědět, zda by RK na to navýšení vznikl nárok i když se o zvýšení kupní ceny nezasloužila. Případně, co udělat, aby ono navýšení kupní ceny nemělo vliv na navýšení provize. Děkuji, Oto.

 

ODPOVĚĎ:
Smlouva strany zavazuje. Občanský zákoník předvídá situaci, kdy dojde k uzavření smlouvy po uplynutí zprostředkovatelské smlouvy a stanovuje toto:
Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost zprostředkovatele, uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze zprostředkovatelské smlouvy.
Za této situace se i nadále postupuje podle smlouvy, ačkoliv již uplynula její doba, a to pro účely stanovení a vyplacení provize pro zprostředkovatele.
Ve Vašem případě tak zprostředkovatel bude mít nárok na vyšší provizi.