Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych poradit s poměrně zapeklitou situací, ve které jsem se ocitl. V září 2019 jsem podepsal u České spořitelny (dále jen „Banka“) hypoteční úvěr ve výši 1.080.000 Kč vztahující se ke konkrétní bytové jednotce za celkovou cenu 1.200.000 v Chrástu nad Sázavou. V době podpisu úvěru byli vlastníky bytu Jana a Jan Novákovi (SJM) a figurují také v úvěrové smlouvě.

Žádné jiné smlouvy mezi zúčastněnými stranami (např. rezervační smlouva) uzavřeny nebyly. Než ovšem mohlo dojít k podpisu kupní smlouvy (KS), manželé Novákovi byli (také v září 2019) pravomocně rozvedeni, a v polovině listopadu navíc pan Jan Novák po předchozí hospitalizaci, zabraňující podpisu KS, zemřel. Z tohoto důvodu musí dojít k dědickému řízení a majetkovému vyrovnání, a tím pádem tedy vzniká i nutnost nové KS, protože dojde ke změně ve vlastnictví bytu (pan Novák má 2 sourozence) a měnit by se samozřejmě mohly i jiné podmínky, protože noví prodávající by nemuseli souhlasit s dříve ujednanou prodejní cenou nemovitosti apod. Vzhledem k těmto okolnostem jsem se obrátil na banku s tím, že bych rád odstoupil od úvěrové smlouvy, a to žádostí o prominutí 5% smluvní pokuty (na kterou má banka běžně dle smlouvy nárok) s ohledem na nepředvídatelnou okolnost a naprosto zásadní komplikaci koupě nemovitosti způsobenou smrtí pana Nováka. Banka po mně nicméně k dalšímu postupu požaduje nějaký doklad o smrti pana Nováka a právě s tímto požadavkem souvisí moje dotazy:
a) Mám vzhledem k výše popsané situaci právní nárok doklad o smrti pana Nováka získat?
b) Pokud ano, jakým způsobem postupovat a na jaké smluvní strany/instituce se obrátit?
Kromě již uvedených důvodů pro odstoupení od úvěrové smlouvy a koupě nemovitosti ještě dodávám, že jakoukoli spolupráci či dobrou vůli ze strany pozůstalé paní Novákové a realitního makléře, který prodej zprostředkoval, lze s ohledem na okolnosti ukončení našeho vyjednávání vyloučit.
Předem děkuji za pomoc. René

 

ODPOVĚĎ:
Nárok na vydání úmrtního listu vzniká i v případě, že prokážete na jeho vydání právní zájem, což ve Vašem případě jistě je. Musíte se obrátit na matriku s žádostí o vydání duplikátu úmrtního listu, přičemž budete muset prokázat svůj právní zájem, doporučuji vzít s sebou hypoteční smlouvu a návrh kupní smlouvy, event. i komunikaci s bankou, pokud ji máte v písemné podobě. Duplikát Vám bude vystaven na počkání.