Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povinnost vracet cestovní kanceláři, se kterou mám smlouvu na ubytování jejich klientů, platbu za poskytnutí služby (ubytování), která nebyla uskutečněna, údajně z důvodu nemoci klienta? CK ode mne žádá vrácení 50% z ceny. Z mé strany jako ubytovatele byly všechny povinnosti stanovené ve smlouvě splněné.

Smlouva neřeší tuto situaci, řeší pouze případ, kdy by z mé strany došlo ke znemožnění ubytovací služby a to pokutou a povinností vrátit cestovní kanceláři cenu za ubytovací službu. V OZ jsem odpověď nedokázala najít, tak se obracím s prosbou o pomoc na Vás. Děkuji, Laura.

 

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník tuto situaci neřeší. Zájezd je řešen z pozice klienta. Ve Vašem případě tak záleží na obsahu smlouvy, kterou jste uzavřeli. Pokud smlouva nestanovuje, že jste povinna vrátit část ceny, pokud nedojde k ubytování z důvodu např. nemoci klienta, nemůže být tato částka po Vás žádána.