Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

04/2018 jsem koupila přes realitní kancelář pozemek. V kupní smlouvě stálo, že pozemek je bez právních vad a věcných břemen. Dále je tam uvedeno, že se smluvní strany dohodly, že pokud jakákoliv prohlášení a ujištění uvedená v tomto odstavci se ukážou nebo stanou nepravdivými, má oprávněná strana nárok požadovat náhradu škody, nebo uvedení takové skutečnosti do souladu se smlouvou a nebo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Nyní se ukázalo, že přes pozemek vede elektrické podzemní vedení nízkého napětí NN. Dále plynové vedení (přípojka) a rovněž je zde umístěna kanalizační šachta a kanalizační přípojka vedlejšího domu. Nic z tohoto není zaneseno do katastru nemovitostí ČR a prodávající nás na to neupozornil. Jedná se tedy o právní závady pozemku a mohu odstoupit od kupní smlouvy? Pokud ano, do jakého termínu mi musí prodávající vrátit zaplacenou částku a jak to bude s navrácením daně z nabytí nemovitosti, kterou jsem musela zaplatit? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
O právní vadu se jedná, jelikož vedení těchto sítí přes Váš pozemek Vás omezuje na Vašem vlastnickém právu – jste např. povinni umožnit přístup k podzemnímu vedení nízkého napětí apod. Můžete tedy postupovat podle uzavřené smlouvy, kdy můžete žádat náhradu škody, popř. jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy zákon výslovně stanovuje vrácení ceny na základě výzvy, ovšem smluvní strany se mohou ve smlouvě dohodnout odchylně. Doporučuji tedy prostudovat smlouvu, zda tato obsahuje nějaký termín. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Vy tak nebudete vlastníky, kupujícími a zaplacená daň tak má povahu přeplatku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odstoupení od kupní smlouvy na pozemek - na pozemku je vedení elektřiny, plynovod, kanalizace a cizí šachta, kupující to nevěděl
  • Je právní vada nemovitosti inženýrská síť, když o ní kupující neví? (elektřina, kanalizace, plynovod, cizí šachta)