Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ, neplátce DPH. Platím ale zahraniční webový hosting, na kterém hostuju weby své a svých klientů. Konkrétně se jedná o společnost Hostinger International (VAT: 10301365E) se sídlem na Kypru. Tento hosting jsem objednal a zaplatil ještě před tím, než jsem se stal OSVČ (ale ve stejném roce) a je předplacený na dobu 4 let (tato doba stále trvá).

Na základě informací, které jsem v souvislosti s touto problematikou našel, jsem dospěl k tomuto názoru. Můžete mi jej prosím potvrdit, nebo vyvrátit a situaci mi objasnit? Hosting je služba. Pokud přijmu službu s místem plnění v tuzemsku od netuzemské společnosti, stávám se osobou identifikovanou k DPH. Nejprve jsem byl přesvědčený, že toto kritérium je u mě naplněno, poté jsem si ale uvědomil, že si nejsem jistý, zda je místo plnění v tuzemsku, resp. jsem si celkem jistý, že není. Místem plnění je podle mě místo, kde se nachází servery, na kterých mé weby běží. Tj. v případě této společnosti USA, Asie a Británie. Mým cílem je vyhnout se tomu, abych se stal osobou identifikovanou k DPH, nebo dokonce plátcem DPH, bude-li to právně alespoň trochu možné. V příloze přikládám fakturu za hosting. Jsem tedy osobou identifikovanou, nebo ne? Případně jaké skutečnosti by to mohly změnit. A nevzniká mi v případě používání tohoto hostingu ještě nějaká jiná povinnost, o které nevím (tj. kromě registrace jako osoba identifikovaná)? Předem děkuji za odpověď, pokud mohu prosit, maximálně komplexní a blbuvzdornou. Jakub.

 

ODPOVĚĎ:
Místo plnění při poskytnutí služby tohoto typu se řídí zákonem stanovenými pravidly, závislými na tom, kde mají tyto osoby sídlo nebo provozovnu a zda se jedná o podnikající nebo nepodnikající osoby. Samotné geografické umístění serveru nemá na místo plnění vliv.
Důležité je určit zda jste v době poskytnutí hostingových služeb jednal jako osoba povinná k dani (podnikatel) nebo osoba nepovinná k dani (nepodnikatel). V případě, že jste jednal jako nepodnikatel, který nemá záměry poskytovat služby a jen si pořídil webhosting, nemusíte dál nic řešit. Pokud už zde byl záměr, že pořízení hostingových služeb bude sloužit k uskutečňování poskytování služeb, poté byste měl být považován za osobu povinnou k dani. Podle základních zásad správy daní je pro správu daní podstatný skutečný obsah právního jednání, ne pouze splnění formálního požadavku, od kdy jste měl živnostenský list.
Podle zákona o DPH se za osobu povinnou k dani považuje osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí mimo jiné činnost osob poskytujících služby za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu.
Nyní k Vašemu místu plnění, pokud je poskytnuta služba osobě povinné k dani (OSVČ, podnikající fyzická osoba) je místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo. Místo plnění při poskytnutí služby Vám v případě hostingu poskytnutého kyperskou firmou je Česká republika. Podle zákona o DPH jste se stal identifikovanou osobou ode dne, kdy Vám byla poskytnuta služba kyperskou firmou. Jako identifikovaná osoba přiznáváte pouze plnění z jiných členských států EU (jednoduše jste jakoby plátcem DPH pouze vzhledem k přeshraničním plněním). Při poskytování služeb podnikatelům i nepodnikatelům v ČR jako identifikovaná osoba nemáte žádné povinnosti. Podle obsahu vašeho dotazu se určitě plátcem DPH hned nestáváte, to zda se jím stanete bude záviset na přesáhnutí obratu (1.000.000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.