Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nechali jsme si vypracovat stavební projekt na stavbu rodinného domku. Schůzky probíhaly vcelku pravidelně. Od 2.7.2019 však nejsme schopni zkontaktovat projektanta ani po telefonu, emailem ani nereaguje na SMS zprávy. Normálně pracuje, což nám potvrdila i jeho matka, když jsem se ho snažila sehnat v místě bydliště.

Projekt vypracovává již od 2018. Nemáme však sepsanou žádnou smlouvu, ani jsme neplatili dopředu žádnou zálohu. Několikrát jsem se snažila projektanta sehnat v kanceláři, ale nikdy nebyl přítomen. Poraďte, prosím, jak postupovat, abychom co nejdříve dostali kompletní projekt a mohli požádat o stavební povolení, resp. ohlášení. Moc děkuji. Jana.

 

ODPOVĚĎ:
Zkuste mu zaslat písemnou výzvu, ve které jej vyzvěte k součinnosti (pokud je třeba ještě dojednat detaily projektu apod.), popř. k předání zhotovené projektové dokumentace (pokud již je vše odsouhlaseno, ale samotnou projektovou dokumentaci stále nemáte). Výzvu zašlete min. doporučeně. Ve Vašem případě je bohužel trochu nešťastné to, že nemáte sepsanou žádnou smlouvu, takže případné tvrzení, do kdy měla být dokumentace např. předána, bude muset být dokazováno svědeckými výpověďmi.