Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodal jsem nemovitost, ale určitá částka zůstala vázaná v úschově u advokátky. Je splatná až po podepsání předávacího protokolu. Nový majitel podepsat nehodlá a zřejmě kalkuluje s tím, že po skončení lhůty mu bude tato částka vrácena na jeho účet. Termín se blíží. Co proti tomu mohu udělat? Děkuji za odpověď. Zdeněk

ODPOVĚĎ:

Zde je podstatné, zda a jak tuto situaci předvídá kupní smlouva či smlouva o advokátní úschově. Smluvní strany si totiž mohou nastavit podmínky prodeje včetně vyplacení kupní ceny dle vlastních představ. Je tedy nezbytné důkladně prostudovat veškeré smluvní dokumenty. Jinak teoreticky přichází v úvahu přizvat k předání svědky s tím, že pokud bude podpis odmítnut, na protokol se toto uvede. Pak bude také záležet na tom, z jakých důvodů bude podpis protokolu odmítnut – zda se jedná např. z důvodu vad nemovitosti či z neopodstatněného důvodu. V návaznosti na to je opět podstatné, jak tyto situace řeší smlouva (odmítnutí podpisu protokolu, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky pro jeho podpis).