Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně řešení společnosti s. r. o a jejího jednatele v ní. Jaké jsou prosím možnosti jednatele ihned ze společnosti odstranit? Má tam podíl 50%, zbylých 50% druhý jednatel. Důvod je odcizení peněz s. r. o. (trestní oznámení podáno. Trestní soud teprve proběhne. Sama dobrovolně ze společnosti odejít odmítá. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Můžete jednatele společnosti s. r. o. odvolat. Proces odvolání jednatele z funkce by měl být popsán v zakladatelských dokumentech konkrétní společnosti. O odvolání jednatele z funkce rozhoduje valná hromada. V zmíněných dokumentech je nutné vyčíst, kdy je valná hromada usnášeníschopná a jaké je potřebné minimum pro odvolání jednatele, který s odvoláním samozřejmě nemusí souhlasit. Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.