Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou projektu, který jsme právě spustili, jedná se o v podstatě marketingový nástroj a to plánovací aplikaci, která v sobě nese možnost být součástí databáze v dané aplikaci. Databáze je určena pro různé firmy poskytující jakýkoliv produkt nebo službu v rámci svatebního trhu. V naší aplikace se daná zaregistrovaná firma bude klientkám objevovat v jejich seznamu a takto si jich mohou všimnout a napřímo se s nimi spojit.

Aby projekt monetizoval rozhodli jsme se zpoplatnit registraci daných firem do databáze, kdy se zatím bude jednat o jednotnou paušální částku za daný měsíc. Potřebovala bych ovšem poradit jakou zvolit formu smlouvy a co v ní vše musí být uvedeno, aby byli obě strany chráněny a byli jasně udané pravidla spolupráce. Tedy že za danou částku se jedna o poskytnuti marketingového prostoru za takovéto stanovené období po jeho uplynutí se musí buď zaplatit další období a nebo bude vyřazen z databáze. Předem mnohokrát děkuji za radu. Irena

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě se jedná o smlouvu dle občanského zákoníku, můžete ji nazvat jako smlouvu o spolupráci. Dle principů občanského práva smlouva může obsahovat prakticky vše, co se vysloveně nepříčí zákonu. Ve smlouvě by tedy měly být vymezeny smluvní strany, předmět smlouvy, práva a povinnosti stran, úplata za poskytnuté služby, možnost odstoupení od smlouvy, případná smluvní pokuta, vymezení období smlouvy a zánik smlouvy. V těchto případech je ale vždy lepší obrátit se na advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, neboť je třeba rozebrat konkrétní požadavky, taková smlouva není jednoduchá a je třeba poměrně detailně rozebrat Vaše konkrétní požadavky.