Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Problém se týká rekonstrukce bytu (listopad 2017), kterou prováděla stavební firma na základě ústní domluvy tak, že provedli určitý druh prací a vyfakturovali, nemáme písemnou smlouvu ani objednávku. Jsme s rekonstrukcí velmi nespokojeni, realizace se protáhla o více než měsíc, všechny stěny nám praskají, podlaha je křivá, plovoucí podlaha je špatně položena, v koupelně je několik kachlí naprasklých a pod. (je toho hodně, prakticky nic není uděláno v pořádku).

Do měsíce od předání bytu jsem poslala doporučeně reklamační dopis, majitel firmy nereaguje. Byla jsem ve velmi složité situaci během rekonstrukce, těhotenství, porod atd. Mojí chybou bylo nezajištění dozoru a slepá neopodstatněná důvěra v práci projektanta. Nevím, jak situaci řešit, postupem času se vady projevují stále více, myslím, že např. podlaha bude za chvíli zcela zničena a pod. Prakticky nám byt firma znehodnotila. Potřebovala bych poradit, jak situaci řešit. Chci bych zpět vynaložené peníze za nezdařenou rekonstrukci, příp. náhradu škody za poškození bytu odborně nesprávně provednou rekonstrukcí, ale netuším, jaké kroky bych měla podniknout. Velmi děkuji za odpověď. Liliana

ODPOVĚĎ:
V daném případě není nutné mít písemnou smlouvu, vznik a obsah ústní smlouvy je možné prokázat např. vzájemnou komunikací či doklady o zaplacení.
Obecně se budou práva a povinnosti s ohledem na neexistenci písemné smlouvy posuzovat dle znění zákona. Potřebná kvalita díla (rekonstrukce) by se v tomto případě měla posuzovat jako obvyklá, resp. vhodná pro účel smlouvy - tj. pro bydlení v bytě.
V této situaci doporučuji nechat zpracovat znalecký posudek, který by popsal veškeré vady a provedení, které by neodpovídalo standardu obvyklého pro takovou rekonstrukci.
Dále doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci, a to se 2 návrhy. Za prvé podnět na zahájení správního řízení, neboť firma se nevyřízením reklamace dopustila přestupku. Dále pak podejte návrh na mimosoudní vyřešení sporu. Tento návrh je však nutné podat do 1 roku od uplatnění reklamace, pokud byste tedy neměla ještě zpracovaný posudek, návrh již podejte a následně ho doplníte. Pokud by ani řízení u České obchodní inspekce nepomohlo, bude nutné se Vašich práv domáhat žalobou u soudu. Před samotným podáním žaloby doporučuji věc konzultovat nejprve s advokátem, kdy seznam advokátů naleznete zde: www.advokatikomora.cz


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak uplatnit náhradu škody za praskající stěny, křivou podlahu a nedoléhající plovoucí podlahu od nespolehlivé stavební firmy - postup, návod
  • Vymáhání škody za nesprávně provedenou rekonstrukci bytu, důležitost znaleckého posouzení kvality odvedené práce stavební firmy