Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem starobní důchodce SD a zřejmě jsem se stal obětí podvodu. Na konci 2015 jsem svěřil 220.000 Kč investiční společnosti SALIA Group, kde mi bylo přislíbeno pravidelné zhodnocování a přilepšení důchodu. Z výnosů jsem neobdržel nic. Náhle zhodnocování ustalo s tím, že byl zablokován PČR jakýsi účet kvůli nedostatku oprávnění provozovat investiční činnost.

Klientům byly poté předloženy smlouvy o vypořádání vložených prostředků se splatností 5 let s datem 16.1.2017, tedy každé čtvrtletí 1,66% z investované částky.
Do dnešního dne mi ale nepřišla žádná splátka dle této smlouvy. Organizátoři nejprve informovali, že chtějí prodat nemovitosti, aby získali prostředky na splátky, ale žádný konkrétní termín dosud nebyl sdělen. Dle reakcí na internetu jsou lidé zoufalí, zkoušeli se obrátit i na státního zástupce, ale narazili na odmítavou reakci. Lidé si myslí, že organizátoři mají dost prostředků, aby si zajistili beztrestnost. Prosím o případnou radu, jak by se v této věci dalo ještě postupovat, na koho se případně obrátit. Děkuji předem Dalimil.

ODPOVĚĎ:
Zašlete investiční společnosti předžalobní výzvu k úhradě dluhu (vzor zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014), výzva by měla být písemná a měla by se odkazovat na uzavřenou smlouvu, ze které vyplývá Vaše právo na výnosy.
Doporučuji předem konzultovat veškeré podklady a dokumentaci s advokátem, bez znalosti obsahu smlouvy a dalších návazných skutečností nelze zcela přesně stanovit pro Vás nejvýhodnější postup.
Kontakt na advokáta naleznete zde: www.advokatikomora.cz.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zablokování činnosti investiční společnosti a vymáhání vkladu akcionáři, investory
  • Vymáhání vkladu do investiční společnosti investorem - společnost zablokovaná Českou nároční bankou ČNB, protože neměla souhlas k investiční činnosti