Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímá mě, jestli mi musí provozovatel údajného “utajeného” podniku, kde mi prodal vstupné vrátit plnou částku, pokud jeho službu nevyužijí či nemohu využít? Je uzavřena smlouva o vstupném i bez podmínek a i pouze po emailu s nějakou jen podepsanou osobou vystupující za utajený podnik? Jak se řídí vrácení vstupného v takovém případně, kdy není žádná vstupenka?

Je prodávající povinen dodat nějaké potvrzení po zaplacení za údajný vstup na utajené místo i při poslání předem na účet? Prezentace je pouze formou emailu, že má utajený podnik Wellness, platba je předem na CZK účet. Vtup je podmíněn pouze s dotyčnou osobnou druhého pohlaví. Možnosti storna nebo webová prezentace není. Pokud druhá osoba zmizne, neodpovídá, nereaguje. Podnik se rozlobi a tvrdí, že nemusí vrátit žádné vstupné a nebo snížit o nějaký storno poplatek. Po prověření jsem nabil dojmu, že se dle IP adresy může jednat o jednu a tu stejnou osobu, případně o organizovanou skupinu za účelem vylákání pod různou záminkou peněz. Vysvětlení kontaktu je: Člověk se seznámí s osobou po internetu, ta mu předá informaci, že se ráda sejde, ale z obavy o bezpečnost, pod podmínkou, že spolu půjdou do daného utajeného podniku. Napůl tyto dva lidi uhradí částku na účet podniku. Zde poté není jisté, jestli se nejedná pouze o jednu osobu či organizovanou skupinu (ta může fiktivně poslat cokoliv). Po prošetření polici, pokud by došlo k závěru, že za tím stojí nějaká firma, aby nemohli se jen bránit, že jsem nevyužil vstupného. Nemohl jsem, jelikož druhá osoba, která měla jít do onoho podniku, se omluvila a už přestala komunikovat. Onen podnik jen řekl, že je to omluveno a dá se dorazit případně jindy. Jenže opět jako utajený, vše jen přes gmail a používají stejné IP adresy. Není známá adresa, nic, jen email, jméno údajné paní a IP adresa do USA. Proto jsem údajný "utajený" podnik požádal ihned o vrácení částky a trochu pohrozilo bezdůvodném obohacení a udaní na PČR. Reagoval až později v den datumu splatnosti vrácení a to, že mi nemusí vrátit nic a nebo ponížit o storno poplatek a že jim vyhrožují, opět bez údajů či informací o podnikání dotyčné osoby. Umí ale psát velmi dobře česky, to je zajmavé ale po internetu se množí reference jako podvod na stejný účet i IP adresu a to i od cizinců, že byly vylákany dolary. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Předně není zřejmé, co má představovat tento "utajený" podnik. Obecně platí zásada, že uzavřené smlouvy mají být dodržovány a plněny, tzn. pokud jste si zakoupil zboží či službu, v tomto případě vstup, pak Vám nárok na vrácení zaplacené kupní ceny nevzniká.
Z dotazu se však domnívám, že protistrana vystupuje jako podnikatel, neboť dlouhodobě nabízí služby za účelem zisku. I když by tedy formálně podnikatelem nebyla (neměla by např. živnostenské oprávnění), je třeba ji považovat za podnikatele, Vy naopak vystupujete jako spotřebitel.
Dle zákona rovněž platí, že pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Vzhledem k tomu, že jste uzavřel smlouvu prostřednictvím internetu, máte možnost od smlouvy odstoupit. Obecně platí pravidlo, že odstoupit od smlouvy můžete bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, pokud jste však o tomto právu nebyl informován, prodlužuje se lhůta o jeden rok. Doporučuji tedy od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené částky, kdy i Váš požadavek na vrácení peněz by mohl být považován za odstoupení. Nárok na vrácení vstupného tedy máte, dle popisu se však domnívám, že částka bude již nevymahatelná, neboť neznáte totožnost protistrany.
Pokud by Vám částka nebyla vrácena, doporučuji se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu, více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
U České obchodní inspekce ČOI rovněž doporučuji podat podnět k prošetření praktik provozovatele těchto služeb, neboť by mohly být v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele.
Je však otázkou, zda jste schopen určit, proti komu podněty a návrhy budete podávat, neboť Vám nemusí být známá totožnost protistrany. Rovněž bych doporučil podat trestní oznámení pro podvod na PČR, kdy pokud uvedete pravdivá tvrzení, nemůžete se dopustit trestného činu křivého obvinění. Policie by pak mohla dopátrat totožnost protistrany.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání částky za vstupenku na wellness pobyt - kupující nemohl využít vstupu na wellness z osobních či zdravotních důvodů