Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dva společníci založí s.r.o. - jeden vloží 50 000 a druhý 90 000Kč - obchodní podíly 50/140 a 90/140. Po čase ten druhý vloží ještě 4.000.000Kč a navýší základní kapitál na 4.140.000 Kč. Je možné, aby jeho obchodní podíl zůstal stejný jako původně, tady 90/140? Děkuji, Pavla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj dotaz spočívá v tom, že jsem 19.5.2009 podepsala smlouvu na zboží z cyklistické prodejny, která se ruší. Přímo ve smlouvě je, že dne 17.6.2009 před fyzickým převzetím předáte 20.000 Kč v hotovosti. Toho dne jsem zboží přijala a začala kontrolovat fyzický stav se skutečností - ve smlouvě byla platba 60.000 Kč. Seznam zboží nesouhlasil, určité zboží vůbec nebylo a jiné zase ve větším množství, než uváděl seznam. Plno dílů bylo uvedeno pod jedním názvem, což ve skutečnosti obnášelo plno neprodejných výrobků (30 let staré součástky, které nelze použít na opravy).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj dotaz spočívá v tom, že jsem 19.5.2009 podepsala smlouvu na zboží z cyklistické prodejny, která se ruší. Přímo ve smlouvě je, že dne 17.6.2009 před fyzickým převzetím předáte 20.000 Kč v hotovosti. Toho dne jsem zboží přijala a začala kontrolovat fyzický stav se skutečností - ve smlouvě byla platba 60.000 Kč. Seznam zboží nesouhlasil, určité zboží vůbec nebylo a jiné zase ve větším množství, než uváděl seznam. Plno dílů bylo uvedeno pod jedním názvem, což ve skutečnosti obnášelo plno neprodejných výrobků (30 let staré součástky, které nelze použít na opravy).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem a čtvrt jsem se domluvil s jistým podnikatelem, že bude fungovat coby investor v našem společném projektu. On zajistí projekt po finanční stránce, já zajistím vše ostatní.
Hned na začátku jsem udělal zásadní chybu, že jsem v dobré víře a s důvěrou přijímal jeho investice zasílané na účet s poznámkou „Půjčka“. Když jsem ho žádal, aby to takto neoznačoval, on mi to vysvětlil tím, že investuje do mnoha firem, a že takto si jen „názvem“ oddělí platby od ostatních. Já jsem v té době jeho osobu považoval za velmi seriózní a rovnou, neměl jsem důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti. Navíc jsem byl z důvodů termínů plateb pod nátlakem takto finance přijmout a poslat je dál.
Investor ze své pozice vystupoval na jednáních, schvaloval nebo přímo rozhodoval o najímaných dodavatelských firmách, které jsem ale já najímal svým jménem s jeho příslibem úhrady faktur, dokonce mi pro ně poskytl své fakturační údaje, aby vše šlo rychleji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem a čtvrt jsem se domluvil s jistým podnikatelem, že bude fungovat coby investor v našem společném projektu. On zajistí projekt po finanční stránce, já zajistím vše ostatní.
Hned na začátku jsem udělal zásadní chybu, že jsem v dobré víře a s důvěrou přijímal jeho investice zasílané na účet s poznámkou „Půjčka“. Když jsem ho žádal, aby to takto neoznačoval, on mi to vysvětlil tím, že investuje do mnoha firem, a že takto si jen „názvem“ oddělí platby od ostatních. Já jsem v té době jeho osobu považoval za velmi seriózní a rovnou, neměl jsem důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti. Navíc jsem byl z důvodů termínů plateb pod nátlakem takto finance přijmout a poslat je dál.
Investor ze své pozice vystupoval na jednáních, schvaloval nebo přímo rozhodoval o najímaných dodavatelských firmách, které jsem ale já najímal svým jménem s jeho příslibem úhrady faktur, dokonce mi pro ně poskytl své fakturační údaje, aby vše šlo rychleji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem a čtvrt jsem se domluvil s jistým podnikatelem, že bude fungovat coby investor v našem společném projektu. On zajistí projekt po finanční stránce, já zajistím vše ostatní.
Hned na začátku jsem udělal zásadní chybu, že jsem v dobré víře a s důvěrou přijímal jeho investice zasílané na účet s poznámkou „Půjčka“. Když jsem ho žádal, aby to takto neoznačoval, on mi to vysvětlil tím, že investuje do mnoha firem, a že takto si jen „názvem“ oddělí platby od ostatních. Já jsem v té době jeho osobu považoval za velmi seriózní a rovnou, neměl jsem důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti. Navíc jsem byl z důvodů termínů plateb pod nátlakem takto finance přijmout a poslat je dál.
Investor ze své pozice vystupoval na jednáních, schvaloval nebo přímo rozhodoval o najímaných dodavatelských firmách, které jsem ale já najímal svým jménem s jeho příslibem úhrady faktur, dokonce mi pro ně poskytl své fakturační údaje, aby vše šlo rychleji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem jsem díky své nemoci byl nucen požádat doporučenou firmu (fyzická osoba), která by mne zastupovala při jednáních v oboru realit, pojištění a ekonomického poradenství. Navštívil jsem je, sdělili mi čím se zabývají, mně se to líbilo, byli vstřícní, takže jsme se domluvili. Po odvedení práce firma přišla s vyrovnáním. Všechny náklady jsem řádně a před svědkem uhradil a žádal jsem od nich faktury - daňové doklady. Tyto se mi podařilo od této firmy získat až v polovině tohoto roku, přičemž ve stejné době jsem zjistil, že některá jednání, která firma prováděla, nebyla v souladu s mými požadavky. Proto jsem se začal o firmu více zajímat a zjistil jsem, že vystavené daňové doklady obsahují jednak nesoulad mezi dodavatelem a jeho IČO a dále jsem zjistil, že dodavatel v dané době vůbec neměl oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokonce dvě z faktur jsou evidovány pod stejným číslem. Jak řešit tuto situaci? Děkuji, Michal.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem jsem díky své nemoci byl nucen požádat doporučenou firmu (fyzická osoba), která by mne zastupovala při jednáních v oboru realit, pojištění a ekonomického poradenství. Navštívil jsem je, sdělili mi čím se zabývají, mně se to líbilo, byli vstřícní, takže jsme se domluvili. Po odvedení práce firma přišla s vyrovnáním. Všechny náklady jsem řádně a před svědkem uhradil a žádal jsem od nich faktury - daňové doklady. Tyto se mi podařilo od této firmy získat až v polovině tohoto roku, přičemž ve stejné době jsem zjistil, že některá jednání, která firma prováděla, nebyla v souladu s mými požadavky. Proto jsem se začal o firmu více zajímat a zjistil jsem, že vystavené daňové doklady obsahují jednak nesoulad mezi dodavatelem a jeho IČO a dále jsem zjistil, že dodavatel v dané době vůbec neměl oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokonce dvě z faktur jsou evidovány pod stejným číslem. Jak řešit tuto situaci? Děkuji, Michal.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Cca před rokem jsem díky své nemoci byl nucen požádat doporučenou firmu (fyzická osoba), která by mne zastupovala při jednáních v oboru realit, pojištění a ekonomického poradenství. Navštívil jsem je, sdělili mi čím se zabývají, mně se to líbilo, byli vstřícní, takže jsme se domluvili. Po odvedení práce firma přišla s vyrovnáním. Všechny náklady jsem řádně a před svědkem uhradil a žádal jsem od nich faktury - daňové doklady. Tyto se mi podařilo od této firmy získat až v polovině tohoto roku, přičemž ve stejné době jsem zjistil, že některá jednání, která firma prováděla, nebyla v souladu s mými požadavky. Proto jsem se začal o firmu více zajímat a zjistil jsem, že vystavené daňové doklady obsahují jednak nesoulad mezi dodavatelem a jeho IČO a dále jsem zjistil, že dodavatel v dané době vůbec neměl oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokonce dvě z faktur jsou evidovány pod stejným číslem. Jak řešit tuto situaci? Děkuji, Michal.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
K 31. červenci 2010 jsem byla odvolaná z funkce ředitelky státní organizace. Ale v Obchodním rejstříku na internetu jsou stále volně zveřejněná a dostupná má osobní data (rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, podpisový vzor, atd.). Je prokazatelné, že zřizovatel porušuje Zákon o ochraně osobních údajů. Jak a kde mám tento problém řešit. Děkuji za radu, Monika