Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

FÚ chce po mě zpětně doplatit daň z příjmu prodeje bytu, kdy jsem v něm neměl nikdy trvalé bydliště a ani jiné bydlení nevlastním, bydlím v jiném nájmu, byt jsem po celou dobu 2015-2021 vlastnil já sám, zde můj postup:
- v 10/2015 koupil družstevní byt, tedy družstevní podíl bytu

- tento družstevní podíl bytu jsem sám sobě v 9/2017 převedl do mého osobního vlastnictví (Katastrální úřad v Ostravě)
- v 5/2021 jsem tento byt již jako osobní vlastnictví prodal
O novelizaci daně v r. 2021 (10 let) těchto případů vím, ale nemohu se nikde dovolat právního stanoviska, pouze mi FÚ nařizuje daň uhradit. Byt jsem vlastnil více než 5 let kombinací družstevního člena a osobního vlastnictví. Byt jsem nikdy ani nepronajímal cizí osobě, bydlel v něm můj syn. Proto se domnívám, že daň z příjmu po jeho prodeji os. vl. nemusím hradit, jak to tedy je? Moc děkuji za váš právní názor či rozbor. Jarmil.

 

ODPOVĚĎ:
V případě, že byste byt pořídil před změnou zákona o daních z příjmů, která zavádí lhůtu pro osvobození 10 let, tak na osvobození příjmu z prodeje bytu by se Vás i nadále týkala lhůta 5 let. Až na prodej bytu, který byl pořízen od 1.1.2021 (k nabytí vlastnického práva k bytu došlo až po účinnosti novely zákona o daních z příjmů) se v případě osvobození příjmu z jeho prodeje aplikuje lhůta 10 let mezi nabytím vlastnického práva a jeho prodejem. Vychází to z bodu č. 2. přechodného ustanovení k zákonu o daních z příjmů zavedených zákonem č. 386/2020 Sb. Čl. IV. Že v bytě bydlel Váš syn samo o sobě nemá žádný význam pro stanovení daně. Problémem je, že jste byt nevlastnil alespoň 5 let mezi nabytím vlastnického práva a jeho prodejem. Je potřeba rozlišovat mezi bytem družstevním a bytem v osobním vlastnictví. Zakoupením družstevního bytu jste se stal majitelem podílu v družstvu, vlastnil jste majetkový podíl v obchodní korporaci, vlastníkem bytu bylo samotné družstvo, nikoliv Vy (vlastnický podíl na nemovité věci drželo družstvo). Vlastníkem bytu jste se stal až v 9/2017, kdy jste jako fyzická osoba nabyl vlastnické právo k nemovité věci. Protože k nabytí vlastnického práva došlo ještě před 1.1.2021, týká se Vás lhůta pro osvobození příjmu z prodeje bytu 5 let mezi nabytím vlastnického práva a jeho prodejem. Vlastnické právo k bytu jste nabyl v 9/2017, pokud byste byt prodal po uplynutí 9/2022 (respektive v 10/2022), byl by příjem z prodeje bytu u Vás osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, protože by uplynulo 5 let mezi nabytím vlastnického práva k bytu a jeho prodejem. Protože jste byt prodal v 5/2021, nedošlo k uplynutí lhůty 5 let a příjem z prodeje bytu je proto zdanitelný, máte tedy povinnost uhradit dań z příjmů z titulu prodeje bytu. Neexistuje ustanovení, které by umožňovalo do lhůty pro osvobození příjmu z prodeje bytu v osobním vlastnictví započítat i dobu, po kterou jste držel družstevní podíl v družstvu, ze kterého jste byt převedl do osobního vlastnictví. Jde totiž o dvě různé věci podíl v družstvu a vlastnické právo k nemovité věci, každá z nich se řídí jinými ustanoveními zýákona o danch z příjmů. V tomto případě je požadavek FÚ na uhrazení daně z příjmů z prodeje bytu oprávněný, protože nesplňujete podmínky pro osvobození příjmu od daně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.