Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně kompenzačního bonusu pro OSVČ. Našel jsem zde tento text i s odpovědí: “Prosím o radu ohledně kompenzačního bonusu. Manžel je OSVČ, pracuje jako řemeslník. V prosinci 2021 mu byly zrušeny 2 zakázky (majitelé museli jít do karantény), pokles příjmů byl více než 30% a tudíž by se na něj měl stahovat kompenzační bonus.

Bohužel se mu ozvali z finančního úřadu, že se to na řemesla nevztahuje, že se to vztahuje pouze, když někomu byl uzavřena provozovna, nebo na restaurace atd... Jak máme prosím postupovat při odvolání? Děkuji. ”  Jsem ve stejné situaci. A udělal jsem i to, že jsem žádost nevzal zpět. Teď mi, ale paní z Finanční správy psala, ze musím doložit zrušení zakázek, cituji: “doložte správci daně zrušení zakázek. Když jsem s paní telefonoval tak jsem se ji snažil vysvětlit, jak takový živnostník (já malíř) si zařizuje práci. Že se jedná o ústní dohodu a se zákazníkem se na práci domluvíme ústně. Nepodepisuje se žádná smlouva nebo něco jiného. Jak tedy mám doložit zrušení zakázky? Jde to třeba i nějak zpětně? Požádat zákazníka o podepsání nějakého formuláře, že jsem nemohl u něj vykonávat práci a zakázka se tak zrušila? Nebo tohle není potřeba a stačí ze byl pokles o 30%? Děkuji za radu a pomoc.

 

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě je možné se se zákazníkem ohledně potvrzení domluvit i zpětně, ale taková věc už nemusí mít takovou vypovídací hodnotu, případně je možné zajistit výslech svědků. Nicméně ohledně žádosti o kompenzační bonus musíte splnit požadavky dané zákonem o kompenzačním bonusu - být OSVČ, splnit pokles příjmů, příjem z výkonu OSVČ musí být Vaším převažujícím příjmem, pokles příjmů musí být způsoben v souvislosti s přijatými opatřeními v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19, nařízenou karanténou nebo izolací nebo péčí o dítě v souvislosti s COVID-19. Pokud splníte všechny náležitosti dané zákonem o kompenzačním bonusu (dále jen "KB") a řádně podáte žádost o KB, tak splnění podmínek, že k poklesu příjmů došlo v souvislosti s přijatými opatřeními proti onemocnění COVID-19 především prokazujete čestným prohlášením, které je součástí žádosti o KB. Na základě uvedeného a v souladu se zákonem o KB by Vám měli vyplatit KB, má jít především o rychlou pomoc živnostníkům. Pokud má finanční úřad pochybnosti, které uvádíte, a nestačí jim Vaše četné prohlášení, tak po provedení výplaty kompenzačního bonusu může finanční úřad zahájit postup k odstranění pochybností, případně daňovou kontrolu, až v rámci které musíte prokázat uvedené pochybnosti, tedy například podepsané čestné prohlášení Vašich zákazníků nebo jejich svědeckou výpověď, že museli zrušit objednanou službu například z důvodů nařízené karantény, péče o dítě v souvislosti s COVID-19. Pokud vše splňujete tak byste měl dále trvat na svém, případně sdělit finančnímu úřadu, že jste splnil všechny náležitosti dané zákonem o KB, žádost o KB jste podal na formuláři zveřejněném Finanční správou, uvedl všechny podstatné náležitosti a to, že pokles je způsoben v souvislosti s přijatými opatřeními prokazujete podepsaným čestným prohlášením. Zároveň může být dobré zmínit vyjádření Ministerstva financí, že "MF ani GFŘ jednoznačně nevydaly žádné paušální pravidlo o nepřiznávání kompenzačního bonusu lidem pracujícím v určitém segmentu ekonomiky či v konkrétní profesní skupině" (dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-k-vyplaceni-kompenzacniho-bonusu-46178/). I podle uvedené informace finanční úřady už měly přestaly přistupovat k vyplácení KB příliš restriktivním způsobem. Samozřejmě musíte počítat, že v budoucnu se může stát, že budete muset uvedené pochybnosti prokázat, ale to by mělo nastat až po vyplacení KB v budoucnu, protože má jít hlavně o rychlou pomoc, proto je součástí žádosti čestné prohlášení, aby se nezdržoval proces výplaty KB a živnostníci zasažení poklesem příjmů v souvislosti s vládními opatřeními obdrželi pomoc co nejdříve.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.