Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žijeme s partnerkou již několik let ve společné domácnosti a máme společné dítě. Nejsme však zatím sezdaní (svatbu máme naplánovanou na červenec 2022). Vyřizujeme však aktuálně hypotéku a banka ji podmiňuje převedením poloviny pozemku (aktuálně v mém vlastnictví) na partnerku, která je spolužadatelkou o hypotéku.

Jak je to s placením darovací daně v případě, že teď podepíšeme darovací smlouvu a zadáme vklad na katastr nemovitostí. S hypotékou do července čekat nemůžeme, jelikož od dubna začínáme stavět a finance potřebujeme čerpat co nejdříve (dlouhé dodací lhůty materiálů). Bude po podepsání smlouvy muset partnerka zaplatit darovací daň? Pokud ano, jak to provede jelikož je na mateřské (od dubna rodičovské) a tedy daňové přiznání nepodává. Bude jej muset v tomto případě zpracovat a nabytí poloviny pozemku do ostatních příjmů uvést? Banka vyčíslila hodnotu pozemku pro hypotéku na 1.000.000 Kč (v době kdy bude dokončené stavební povolení). Aktuálně je však ještě "nestavební", tedy nízké hodnoty (přesnou hodnotu neznám, ale daň z nemovitosti v loňském roce činila cca 30 Kč celkem). Pokud je nutno platit darovací daň, bude zde potřeba zahrnout hodnotu pozemku aktuální v době podání vkladu na katastr nebo hodnotu pozemku v době kdy to projde na katastru čekací lhůtou a bude dokončeno? (v tomto mezičase se vlivem aktuálního stavebního řízení může stát pozemek "stavebním" a tím zásadně zvýšit svou hodnotu). Děkuji Vám mnohokrát za ochotu i pomoc. S pozdravem a přáním hezkého dne. Erik.

 

ODPOVĚĎ:
Samotný zákon o dani darovací byl už před časem zrušen, problematiku placení daně v případě darování nyní řeší zákon o daních z příjmů. Příjem v podobě daru bude u Vaší partnerky plně osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písmena c) bodu 2. zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, podle tohoto ustanovení je příjem v podobě daru osvobozen od daně z příjmů, pokud se jedná o dar od "od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu (daru) ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou". Podmínky uvedené ve zmíněném ustanovení podle znění Vašeho dotazu určitě splňujete. Příjem v podobě darování poloviny pozemku bude u Vaší partnerky osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, příjem osvobozený od daně se neuvádí v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Vaší partnerce z tohoto důvodu nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Vzhledem k aktuální hodnotě pozemku nebude mít Vaše partnerka ani povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, toto oznámení má povinnost podat, pokud osvobozený příjem má hodotu vyšší než 5.000.000 Kč (tzn. že darovaná 1/2 pozemku by musela mít hodnotu více než 5 mil. Kč). Rozhodným dnem, ke kterému se stanovuje hodnota osvobozeného příjmu je den obdržení tohoto příjmu, u nemovitých věcí je tímto dnem den, kdy nastaly právní účinky vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí (po provedení zápisu v katastru nemovitostí nastanou právní účinky zpětně ke dni doručení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí; doba, která uplyne mezi podáním návrhu na vklad a provedením zápisu vlastnického práva nemá tedy na stanovení hodnoty daru už vliv). Vaše partnerka (to dobou už manželka) bude muset za svůj spoluvlastnický podíl pouze podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna 2023 podle stavu k 1. lednu 2023 (případně daňové přiznání podá pouze jeden z Vás za svůj spoluvlastnický podíl a druhému spoluvlastníkovi, pokud nepodá přiznání k dani z nemovitostí, bude daň z nemovitých věcí vyměřena z moci úřední za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.