Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s dotazem týkajícím se příjmů z Cashback portálů. Jsem nákupčím v určité společnosti. Při realizaci některých nákupů využívám i cashback portály a následně si vyplacený cashback nechávám zasílat na svůj bankovní účet (tedy mimo společnost). Tyto mé příjmy z cashback portálů za rok 2020 činily okolo 21.000 Kč a za rok 2021 okolo 26.000 Kč.

V roce 2020 jsem tyto příjmy nevykazoval v daňovém přiznání, jelikož se jednalo o nepřímou slevu na produktu. Učinil jsem tak správně či nikoli? Mám tyto příjmy vykazovat za uplynulý rok 2021 či nikoli? Případně nějak napravit nevykázání za rok 2020? Předem děkuji za objasnění této záležitosti a zaslání odpovědi na můj email. S pozdravem. Bonifác.

 

ODPOVĚĎ:
Příjmy z cashback z hlediska daně z příjmů bych rozdělil do dvou rovin. Pokud je cashback koncipován tak, že jde vyloženě o "slevu" při nákupu určitého produktu, i když sleva je provedená formou cashback, tak bych to připodobnil k jiným slevám jako když při zakoupení 3 produktů platíte jen 2 a na pokladně se částka rovnající se ceně jednoho produktu odečte nebo když při zakoupení nějakého produktu se na pokladně odečte určitá výše slevy. Tento typ slevy bych nepovažoval za příjem, který by podléhal dani. Jiná situace by byla u cashbacků poskytovaných jako "odměna", za to, že pouze platíte kartou, v podstatě tam, kde jde o finanční odměnu při placení. Tyto příjmy pak podlehají dani z příjmů fyzických osob. Zde by bylo možné využít osvobození od daně z příjmů z příležitostných činností, pokud příjem z těchto činností nepřesáhne za rok 30.000 Kč, potom nemusíte takové příjmy zdaňovat. Důležité je zde to, že musí jít o příjem z "příležitostných činností", tudíž jde o činnosti, které se neopakují, nejsou soustavné, jsou nahodilé. Tudíž pokud třeba jednou za rok obdržíte odměnu za určitý konkrétní nákup, tak se jedná o jednorázovou činnost, takže příjem z takové činnosti splňuje nároky na osvobození od daně. Pokud pobíráte odměny z cashbacků například na pravidelné bázi třeba každý měsíc, potom nejde o příležitosnou činnost a taký příjem podlehá zdanění. Pokud jde o zdanitelné příjmy, tak nemáte povinnost podávat daňové přiznání, pokud máte pouze příjmy ze zaměstnání a další zdanitelné příjmy, které nepřesahují 6.000 Kč za rok. Samozřejmě za předchozí roky můžete podat daňové přiznání, pokud ještě neuběhla lhůta pro stanovení daně, která činí 3 roky a počíná bežet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za rok, kterého se příjem týká. Takže za rok 2020 skončí obecná lhůta pro stanovení daně až 1. dubna 2024. V případě pozdějšího podání daňového přiznání je nutné počítat s možnou pokutou za pozdní podání daňového přiznání a úrok z prodlení za pozdní úhradu daně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.