Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl jsem vlastníkem 1/2 podílu pozemku. Nyní mi byl darován sourozencem druhý poloviční podíl, tedy nyní jsem vlastníkem celého pozemku. Musím opět podat přiznaní k dani z nemovitosti, i když jsem před lety podal přiznání za celý pozemek a platil daň z nemovitosti za celý pozemek? Děkuji. Blažej.

ODPOVĚĎ:
Za situace, kdy jste vlastnil 1/2 pozemku a Váš sourozenec druhou 1/2 pozemku, tak správný postup měl být takový, že jste měl podat přiznání k dani z nemovitosti za pouze svůj spoluvlastnický podíl. Potom Vám měl dojít platební výměr na daň z nemovitostí za Váš spoluvlastnický podíl a Vašemu sourozenci za jeho spoluvlastnický podíl. Pokud jste dříve podal daňové přiznání nesprávně za celý pozemek Vy (jako byste byl majitelem celého pozemku) a zároveň platební výměr chodil pouze Vám, nikoliv Vašemu sourozenci, tak pokud toto dříve podané daňové přiznání aktuálně odpovídá skutečnosti, tak nemusíte znova podávat daňové přiznání, protože oproti dřívě "chybnému" daňovému přiznání nedošlo získáním druhého spoluvlastnického podílu ve vztahu ke skutečnosti ke změně. Ale raději bych Vám doporučil zkontrolovat si údaje v tehdejším daňovém přiznání s tím, že platební výměr skutečně odpovídal dani z nemovitostí za celý pozemek. U dani z nemovitostí je totiž běžný postup takový, pokud podá daňové přiznání jeden ze spoluvlastníků, tak mají povinnost podat přiznání i další spoluvlastníci k nemovité věci a pokud ho nepodají, tak daň za jejich podíl jim bude vyměřena z moci úřední. Pokud jste tehdy podal přiznání za sebe na celý pozemek, tak správce daně pravděpodobně neměl důvod kontrolovat zápis v katastru nemovitostí a řešit spoluvlastníky, takže nyní když tehdejší daňové přiznání odpovídá skutečnosti, tak je zbytečné znova podávat nové daňové přiznání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.