Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám dotaz ohledně zařazení užívání stavby. Vlastním rodinný domek. V katastru nemovitostí ČR je v Listu Vlastnictví dům zapsán jako "objekt k bydlení". Ale výše daně z nemovitosti je vypočítána jako by byl dům "pro rodinnou rekreaci".   Jelikož jsem zjistil, že sousedé (rekreanti) platí mnohem méně za větší nemovitost (cca o více jak 1.000 Kč) začal jsem se jako důchodce o to zajímat.

1993, kdy se začalo podávat přiznání daně z nemovitosti byl v tiskopise uveden objekt jako rodinný dům k rodinné rekreaci, aniž by někdo způsob užívání určoval. V současné době už jako dům pro rodinnou rekreaci není. I když tu nejsem trvale hlášen, obývám jej převážnou dobu v roce (cca 8 měs).   Na zimu odjíždím do trvalého bydliště (objekt se špatně vytápí).   DOTAZ: stačí podat nové (opravné) přiznání k dani z nemovitosti, když “objekt k bydlení“ může být jak rodinný dům, tak rodinný dům k rekreaci a uvést objekt jako rodinný dům. V r. 1993 bylo každému jedno co tam napíši a ty co nebyly blbý jako já tak tam napsali rodinný dům. Tenkrát v tom finančně nebyl tak velký rozdíl. Při dotazu na stavebním úřadu by chtěli změnu užívání. Při tom mi neodpověděli jak je u nich stavba vedena. Viz. Cit. :
"Dobrý den,
K objektu XXX se nedochovala dokumentace stavby, ze které by bylo možné určit způsob užívání stavby. V katastru nemovitostí ČR je stavba vedena jako objekt k bydlení. Tento pojem zahrnuje rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a bytové domy.   Pro případnou změnu v užívání stavby na rodinný dům je třeba předložit žádost na stavební úřad, ke které se přikládají přílohy – tzn. dodat dokumentaci=pasport atd."
Protože objekt je cca 150 let starý a žádná dokumentace se nedochovala. To by byly několika tisícové výdaje, což je pro důchodce velký výdaj. Nechápu že před lety nechtěli nic a teď úřední šiml řehtá. Dá se to obejít například tím, že podám nové, opravné přiznání daně, kde uvedu objekt jako - H-Budova obytného domu? Popř. je jiné řešení? Děkuji za odpověď. Kvido.

 

ODPOVĚĎ:
U budov oproti pozemkům zákon o dani z nemovitých věcí neudává, zda je pro stanovení daně přednější zápis v katastru nemovitostí nebo účel využití nemovité věci. Sazbu daně z nemovitých věcí stanovenou podle využití nemovitosti lze najít například u budovy pro rodinnou rekreaci, kdy se stejnou sazbou zdaňuje i budova rodinného domu užívaná pro rodinnou rekreaci.
Označení "objekt k bydlení" se užíval dříve a zahrnoval, jak uvádíte, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a bytové domy. Jelikož je Váš dům zapsán jako objekt k bydlení, nikoliv jako budova pro rodinnou rekreaci (chata nebo chalupa) a aktuálně dům využíváte převážně k bydlení (bydlíte v něm 8 měsíců, což je převažující část roku), tak bych podal nové přiznání k dani z nemovitých věcí, kde dům zařadíte do kategorie H-Budova obytného domu. V případě, že byste dům zapsaný jako objekt k bydlení využíval pouze k rekreaci, tak bych rozhodně nedoporučoval měnit kategorii, protože zde by bylo ze zákona určující právě využití pro rekreaci. Zároveň pokud by šlo o chatu nebo chalupu, ve které byste převážnou část roku bydlel, tak bez schválení jako domu určeného k bydlení, bych také nedoporučoval se snažit měnit sazbu daně. Ovšem "objekt k bydlení" může být zároveň obytný dům a navíc v něm převážnou část roku bydlíte, tzn. že ho nevyužíváte k rekreaci (jako v případě rodinného domu, který je využíván k rekreaci), tak zde právě vidím možnost podat nové přiznání k dani z nemovitých věcí a stavbu uvést jako budovu obytného domu. Zároveň i v pokynech pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí je uvedeno, že budovou obytného domu se rozumí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, což vše podle mě lze zahrnout vzhledem k historickému zápisu do katastru nemovitostí i pod pojem "objekt k bydlení" (viz POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2022 - strana 7 III. ODDÍL – ÚDAJE K DANI ZE STAVEB A JEDNOTEK - H – budova obytného domu – rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti).
Samozřejmě další možnost by bylo požádat stavební úřad o rekolaudaci domu, ale bylo by nutné zajistit vyhotovení nových dokumentů a tento postup by byl nakonec pro Vás drahý a nevýhodný.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.