Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodu poklesu tržeb o více než 30 procent, jsem podala žádost o kompenzační bonus od 22.11.2021 do 31.12.2021. Bohužel prý na něj nemám nárok. Jsem OSVČ, převažující činnost je vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Mám v pronájmu sjednatelskou kancelář 15 m2, pro kontakt s klienty, kterou sdílím s dalšími dvěma kolegy.

Důsledkem restrikcí jsme byli nuceni omezit svoji práci a celkovou návštěvnost klientů pouze po jednom tak, aby tam byl vždy pouze jeden klient a jeden sjednatel. Klienti, tzv. "přicházející z ulice", museli čekat venku nebo schůzku vzdali a příště již nepřišli. Mám proto dotaz, jakou podmínku jsem tedy pro nárok na kompenzační bonus nesplnila? Děkuji předem za odpověď. Jelena.

 

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na kompenzační bonus pro rok 2022 musí být Vaše činnost dotčena krizovými, mimořádnými nebo ochranými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a zároveň v souvislosti s tím došlo k poklesu Vašich příjmů ze samostatné činnosti za kalendářní měsíc, za který žádáte kompenzační bonus alespoň o 30 % oproti průměrnému měsíčnímu příjmu ve srovnávacím období (průměrný měsíční příjem vypočítaný ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců z období od 1. června 2021 do 31. října 2021). A zároveň musíte splnit podmínku, že příjmy z činnosti pro kterou žádáte kompenzační bonus musí tvořit ve srovnávacím období převažující část Vašich příjmů, pro tyto účely se posuzují příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ze samostatné činnosti a příjmy z nájmu. Takže pokud žádáte o kompenzační bonus z důvodu poklesu příjmů z činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, tak ve srovnávacím období musí Vaše příjmy z této činnosti tvořit více než 50 % celkové sumy Vašich příjmů (příjmy z činnosti pojišťovacího zprostředkovatele musí tvořit více než polovinu ze součtu příjmů ze všech Vašich samostatných činností + příjmů ze zaměstnaneckých poměrů + příjmů z nájmu).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.