Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel mi daroval polovinu bytu. Celý byt má hodnotu v současnosti 8.000.000 Kč podle tržní hodnoty za co se dnes (01.11.2021) prodává. Čili moje darovaná půlka 4.000.000 Kč. Povinnost oznámit FÚ darovanou nemovitost nad 5.000.000 Kč tedy nemám. A co když něco zanedbám a přijde mi tučná pokuta a FÚ mi napíše, že jsem neoznámila a že moje polovina má 5.000.000 hodnotu?

Vždyť jak já prokážu FÚ, že moje polovina má hodnotu 4.000.000? Manžel i já jsme ohodnotili nemovitost podle dnešního trhu. Znalecký posudek nemusíme dělat při darování, prý stačí když nemovitost ohodnotí dárce. To je na hlavu toto. Co mám dělat? Prosím nepište mi, ať se obrátím na daň. poradce. To by nebyla rada. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pro účely samotné darovací smlouvy a procesu darování znalecký posudek potřeba není. V rámci daňového řízení se oceňování darů pro prokazování hodnoty daru pro účely daní z příjmů provádí na základě § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, podle právního předpisu o oceňování majetku (zákon o oceňování majetku a navazující oceňovací vyhláška). Při případném sporu s FÚ budete muset prokázat, že darovaná polovina nemovitosti měla v okamžiku obdržení daru skutečně hodnotu menší než 5.000.000 Kč (a z tohoto titulu jste neměla povinnost přijetí daru oznamovat FÚ), tak nestačí pouze Vaše ohodnocení daru uvedené v darovací smlouvě, ale budete potřebovat znát cenu poloviny nemovitosti ke dni darování stanovenou podle výše uvedeného právního předpisu, které může být provedeno odhadcem nemovitých věcí (osoba, která je držitelem vázaného živnostenského oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité) nebo posudkem soudního znalce pro příslušný obor. I když se Váš soukromý odhad hodnoty nemovitosti nemusí vůbec od zpracovaného ocenění lišit (hodnota bude i tak pod 5.000.000 Kč), tak pro prokazování v této věci je laický odhad nedostatečný. Ocenění nemovitosti si v případě potřeby můžete nechat zpracovat zpětně k datu darování.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.