Počet stránek ve webu: 43.284

zákon o oceňování majetku