Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Finančním úřadem mi bylo sděleno, že nemám nárok na kompenzační bonus v žádném z podzimních období uplynulého roku. Jsem OSVČ a 95% mých příjmů tvoří výuka angličtiny, kterou normálně vykonávám ve vlastní oficiálně schválené učebně. Pokud je PES na stupni 5, musím učebnu zavřít a mohu učit jen online.

Znamená to pokles počtu hodin cca o 2/3. Finanční úřad si ode mě vyžádal přehled uhrazených faktur a paragonů (Mám ještě činnost vydavatelskou, která se omezuje jen na tvorbu kalendáře města jednou ročně s celkovou tržbou cca 7 - 9 tis) za období 06 - 12 /2020 a sdělil mi, že nemám nárok ani na KB podzim 1 a 2, které mi již byly vyplaceny. Nerozumím tomu. Je podmínkou vyplacení KB nějaká konkrétní výše nebo procento příjmů, když jde o mou vlastní provozovnu a nikoliv o navázanou činnost dle § 6 odst. 2 zákona 461/2020? Jediné moje pochybení, které mě napadá je, že jsem v žádosti uvedl "Činnost výrazně omezena v důsledku uzavření provozovny (učebny jazyků) ". Chybělo tam tedy to slůvko "vlastní". Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Bohdan.

 

ODPOVĚĎ:
Podmínkou pro kompenzační bonus je ta, že více než 50 % Vašich celkových příjmů (posuzují se dohromady příjmy ze zaměstnání, samostatné činnosti a z pronájmu) za tzv. rozhodné období (1. červen až 30. září 2020) pochází z činností, kterou jsou nyní omezeny nebo zakázány (více než 50 % všech Vašich příjmů v rozhodném období pocházelo z výuky cizích jazyků v provozovně). Zákaz výkonu činnosti je vázaný na provozovnu, je nutné mít zapsanou v živnostenském rejstříku provozovnu podle živnostenského zákona (např. na případy kdy OSVČ nemá zapsanou provozovnu a zve si klienty k sobe domů se nevztahuje nárok na kompenzační bonus). Podle informací z Vašeho dotazu se u Vás nejedná o navázanou činnost, ale Vaše činnost byla přímo zakázána nebo výrazně omezena podle § 6 odst. 1 zákona č. 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu. V 1. podzimním bonusovém období byly činnosti v provozovnách zakázány až od 22. října 2020 (od začátku nouzového stavu 5. října byly zavřené provozovny restaurací), následně po částečné rozvolnění byla omezena činnost v provozovnách služeb tak, že se v provozovně nepřipouští přítomnost více zákazníku než 1 na 15m2. Podle § 6 odst. 1 a § 1 zákona o kompenzačním bonusu nárok na KB máte v kalendářním dni, ve kterém byl výkon samostatné výdělečné činnosti bezprostředně zakázán (vládní opatřenení vztahující se k zákazu poskytování služeb v provozovnách) nebo omezen opatřeními přijatými orgány státní správy (omezení plochy provozoven na 15m2 na 1 zákazníka) k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.
Podle výše uvedeného máte nárok na KB od 22. října až do konce nouzového stavu (zatím 22. ledna). To slůvko "vlastní" by nemělo hrát roli, když píšete, že v důsledku uzavření provozovny a provozovnu máte zapsanou v živnostenském rejstříku. Ve Vašem případě, protože jste byl omezeními zasažen přímo, v žádosti o KB v části "Předmětná činnost" vyplňujete první pole "Činnost OSVČ, jejíž výkon byl bezprostředně zakázán nebo omezen krizovými opatření: " nikoliv druhé pole, které se týká navázaných činností viz "Činnost OSVČ, jejíž výkon byl alespoň z 80 % vyloučen v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení krizovými opatřeními vztahujícími se k odběrateli jeho zboží, služeb nebo jiných výstupů, nebo osobě, v jejíchž prostorách je Vaše činnost vykonávána: ". Musím dodat, že v poslední době se častěji setkávám s tím, že finanční úřady zamítají vyplácení kompenzačního bonusu v případech, kdy na jeho čerpání má OSVČ podle zákona o KB nárok.