Počet stránek ve webu: 41.226

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2020 jsem byla na pracovním úřadě a následně ve starobním důchodu - vůbec jsem nepracovala. Dodatečně mi bylo vyplaceno odstupné a renta od bývalého zaměstnavatele. Mohu si podat daňové přiznání ohledně vrácení daně z nezávislé činnosti? Mohu žádat za celý minulý kalendářní rok?

Musím dokládat finančnímu úřadu, že jsem byla na pracovním úřadě a ve starobním důchodu nebo stačí doklady o zaplacené dani? Děkuji za odpověď. Šárka.

 

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že myslíte vrácení daně ze závislé činnosti. Na základní slevu na poplatníka na dani z příjmů fyzických osob máte nárok na 24.840 Kč za celý rok 2020 i když jste pracovala třeba jen po část roku. Ano, můžete bez problémů podat daňové přiznání za kalendářní rok 2020, ve kterém si uplatníte slevu na poplatníka v plné výši a částka daně, o kterou jste zaplatila více Vám bude vrácen jako přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. K přiznání je nutné přiložit doklady o zaplacené dani od Vašeho bývalého zaměstnavatele (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti). V rámci podání daňového přiznání nemusíte finančnímu úřadu dokládat, že jste byla v evidenci úřadu práce nebo, že jste ve starobním důchodu (tyto skutečnosti nejsou pro stanovení daně nutné, finanční úřad si případně tyto informace může vyžádat v rámci své činnosti od jiných orgánů státní správy).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.