Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nově koupenou franšízu realitní kanceláře a zajímá mě, jakým způsobem je správné danit či nedanit složenou rezervační zálohu zájemcem o nemovitost v letošním roce. Jedná se o mé s. r. o. - neplátce. V textu RS mám bod:

V. 1. V případě, že (i) Zájemce do Doby rezervace (část E výše) neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o budoucí Realitní smlouvě z důvodu na straně Zájemce a/nebo (ii) Zájemce neuhradí ve lhůtě stanovené v této Smlouvě Rezervační poplatek, je Zájemce povinen zaplatit Převodci smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku. V takovém případě je Převodce oprávněn si na smluvní pokutu započíst Rezervační poplatek složený Zájemcem, s čímž Zájemce výslovně souhlasí.
Rezervační poplatek (2/3 provize dle ZRZ) mi (firmě) tedy nepatří do doby, než je podepsaná Realitní smlouva. Ta bude podepsána ve dvou případech až po novém roce.
Otázka tedy zní: Mám v daňovém přiznání uvádět tento rezervační poplatek otevřeného obchodu v příjmech? Pokud ano bude zbylá 1/3 daněna až v roce následujícím? Děkuji. Čeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Složená rezervační záloha (uhrazený rezervační poplatek) podle informací, které uvádíte ve Vašem dotazu, je ve Vaší s. r. o. uhrazenou zálohou. V účetnictví se uhrazené zálohy zachycují na závazkové účty účtové skupiny č. 32 se souvstažným zápisem na bankovní účet. V okamžiku, kdy dojde k uzavření realitní smlouvy je realizován zdanitelný výnos a složená rezervační záloha se započte na provizi. Stejně tomu je v případě smluvní pokuty, zde je výnos realizován v okamžiku, ve kterém dojde k předpisu smluvní pokuty, vůči které bude následně započtena rezervační záloha. Do doby dokud není uzavřena realitní smlouva nebo předepsána smluvní pokuta Vám nevzniká výnos. Podle zákona o daních z příjmů jsou příjmy u s. r. o. její výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví, to znamená, že u s. r. o. zdaňujete výnosy nikoliv pouhé příjmy. Rezervační zálohy (rezervační polatek) nezahrnete do daňového přiznání, rezervační zálohy se promítnou v příjmech v daňovém přiznaní až za období, ve kterém došlo k realizaci výnosu, tj. uzavření realitní smlouvy nebo předepsání smluvní pokuty. Celá částka rezervačních záloh se promítne až v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2021.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem