Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci svému bratranci darovat nemovitost, ve které od 07/2020 bydlí. Musím mít odhad nemovitosti? Dokládá se nějak příbuzenský vztah? Jak je to s daní z nabytí nemovitosti v tomto případě? Děkuji Vám za odpověď. S přáním hezkého dne Daniela.

ODPOVĚĎ:

Vy jako dárkyně nemusíte mít odhad nemovitosti. Daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí, předmětem daně je pouze úplatné nabytí vlastnického práva, darování se tato daň netýká. Příbuzenský vztah dokládat nemusíte. I když jste příbuzní v linii vedlejší, tak v tomto případě darování mezi bratrancem a sestřenicí není osvobozeno od daně z příjmů, osvobození u darů je v zákoně o daních z příjmů u vedlejší příbuzenské linie taxativně vymezeno jen pro určité příbuzné. U Vašeho bratrance se tedy bude jednat z hlediska zákona o daních z příjmů o zdanitelný příjem, tzn. darovanou nemovitost bude muset uvést v daňovém přiznání k daním z příjmů fyzických osob a zaplatit 15% daň z příjmů z hodnoty nemovitosti. Pro tyto účely bude potřebovat odhad ceny nemovitosti podle zákona o oceňování majetku k okamžiku přijetí daru.