Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci zda-li se platí daň z přijmu v následujícím případě. Manžele postavili dům v roce 1986. Budova byla v roce 1988 zkolaudována a manželé v ní bydleli. Do dnešního dne (16.7.2020) mají v domě trvalé bydliště, avšak dům není dodnes zapsán v KN ČR, tedy katastru nemovitostí České republiky.

Nyní se rozhodli dům prodat. Za tímto účelem zapisují stavbu do katastru nemovitostí, tedy KN. Otázkou je zda-li budou muset platit daň z přijmu nebo se na ně vztahuje ustanovení, že vlastní nemovitou věc déle než 5 let. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Prodej domu je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovité věci a jejím prodejem přesáhne dobu 5 let podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Podle občanského zákoníku vzniká nabytí vlastnického práva při převodu nemovité věci zápisem nového majitele do katastru nemovitostí. Pokud si postavíte dům nebo jinou stavbu, tak majitelem této nemovitosti se podle občanského zákoníku zpravidla stává vlastník pozemku, na kterém se stavba nachází. Pokud si manželé v tomto případě postavili dům na svém pozemku, potom jsou jeho vlastníky bez ohledu na to, že budova dosud nebyla zapsána do KN. V případě prodeje tedy přesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovité věci a jejím prodejem 5 let, manželé splňují podmínky pro osvobození příjmu od daně v závislosti na době vlastnictví. Manželé v tomto případě mají zároveň nárok na osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, protože splňují podmínku, že v prodávané nemovitosti mají bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. V rámci této výjimky nehraje roli doba vlastnictví nemovitosti, tudíž není také podstatné, kdy byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí (je nutné splnit pouze dobu 2 let bydlení, zatímco nemovitost prodávající vlastní třeba teprve pár týdnů [vlastnické právo bylo do KN zapsáno třeba 2 týdny před prodejem nemovitosti]).
Takže v dotazovaném případu manželé splňují nárok na osvobození příjmu z prodeje domu od daně, nebudou muset platit daň z příjmů, ani podávat daňové přiznání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem