Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ podnikající v ČR a poskytuji služby (v elektronické formě) firmě ze Švýcarska (konkrétně GIANTS Software GmbH a oni jsou plátci DPH ve Švýcarsku). V letošním roce 2020 mi vychází, že by můj obrat měl přesáhnout oněch 1.000.000 Kč za 12 měsíců a proto se chci zeptat, jestli se na mě vztahuje podmínka přihlášení se k plátcovství DPH pokud je můj obrat především od firmy ze Švýcarska tedy "3. země"?

Zatím jsem toto konzultoval se svojí účetní a podle ní by obrat z této země neměl být započítávaný do obratu, podle kterého se podmínka pro přihlášení k DPH počítá - doporučila mi ale ověřit to u daň. poradce, protože si není úplně jistá. Ona firma je sice původem firmou ze Švýcarska, ale nedávno otevřela i pobočku v ČR. Já ale fakturuji pobočce ze Švýcarska - uvádím radši pro úplnost. Prosím tedy o názor k nutnosti přihlášení plátcovství DPH, popř. jestli jsou nějaké jiné povinnosti, které by mohli vyplývat z poskytování služeb této firmě. Děkuji. Šimon.

 

ODPOVĚĎ:
Při poskytnutí služeb firmě (osobě povinné k dani - podnikatelskému subjektu) se sídlem nebo provozovnou ve Švýcarsku je místem plnění pro účely DPH místo příjemce služby, tedy Švýcarsko a v souladu s §4a zákona o dani z přidané hodnoty se toto plnění nezahrnuje do obratu pro vznik povinnosti stát se plátcem DPH. Příjem z poskytování služeb firmě sídlící ve Švýcarsku není předmětem DPH v ČR a při překročení obratu 1.000.000 Kč a podle všech informací uvedených ve Vašem dotazu (a pokud nedochází k situaci, kterou uvádím níže), nevznikne Vám povinnost registrovat se jako plátce DPH.
Pokud však ke skutečnému užití nebo spotřebě Vašich služeb dochází v ČR (užitek ze služeb poskytnutých švýcarské firmě má provozovna na území ČR a na území ČR dojde ke skutečné realizaci spotřeby nebo využití poskytnutých služeb), potom se za místo plnění považuje Česká republika a příjem z tohoto plnění je předmětem DPH a zahrnuje se do obratu pro povinnost stát se plátcem DPH. Zde je podstatné, že určující podmínkou není pouze formální stav právního jednání, tj. komu je fakturováno, ale skutečný obsah právního jednání.
Jinak obecně v případě poskytování služeb provozovně švýcarské firmy umístěné na území ČR je místem plnění ČR a příjem z těchto služeb se pak zahrnuje do obratu pro vznik povinnosti stát se plátcem DPH.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.