Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánuji koupit byt v novostavbě na horách a pronajímat ho dlouhodobě operátorovi (15 let), který ho bude dál krátkodobé pronajímat hostům - občanům/firmám. Více info na: https://www.crescon.cz/cs/projekty/aldrov?utm_id=ads_201811_035.   Já budu majitel nemovitostí a budu mít smluvní vztah s operátorem s tím, že nemovitost budu moci využít 6 týdnů za rok pro vlastní potřeby zdarma.

Podnikám na IČO - plátce DPH. Mohla bych si uplatnit odpočet DPH 15 % při nákupu nemovitostí? Jaké další povinnosti by mi z toho vyplývaly? Co by se stalo, kdybych s podnikáním skončila? Co např. mateřská/rodičovská dovolená? Musela bych fakturovat operátorovi s DPH? Pokud bych nakoupila na RC, výnosy z pronájmu by byly bez DPH? Abych si mohla odečíst DPH, musí nákup nemovitostí souviset s mým současným podnikáním? (To nesouvisí). Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Barbora.

 

ODPOVĚĎ:
Vy budete pouze dlouhodobě pronajímat nemovitost operátorovi, až ten bude poskytovat ubytovací služby. Podle zákona o DPH máte na výběr 2 možnosti, jak postupovat.
Nájem nemovité věci patří podle zákona o DPH do kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, tzn. nájemné fakturujete Vašemu nájemci bez DPH s odkazem na osvobozené plnění podle §56a zákona o DPH, výnosy z nájmu nemovité věci jsou tedy od DPH osvobozeny. Protože se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně, není v tomto případě si možné z pořízení nemovitosti uplatnit odpočet DPH, protože nemovitost bude využívána pro plnění osvobozená od DPH.
Ovšem při nájmu nemovité věci jiným plátcům DPH se podle zákona můžete rozhodnout, že u nájmu budete uplatňovat daň, potom se nebude jednat o osvobozené plnění a budete si moct uplatnit nárok na odpočet DPH. Pokud se tak rozhodnete, musíte nájemci fakturovat částku za nájem s DPH a nárok na odpočet si budete moct uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši, protože během 6 týdnů využití pro svoje vlastní potřeby se nejedná o ekonomickou činnost. Pokud byste předčasně ukončila nájem nemovitosti, u které jste uplatnila odpočet DPH, do 10 let (lhůta pro úpravu odpočtu daně u nemovitých věcí), bude nutné upravit odpočet daně, tak, že dojde ke snížení původního nároku na odpočet.
Abyste si mohla odečíst DPH z pořízení určitého majetku, musíte zpravidla tento majetek využívat pro činnosti, které jsou zdanitelným plněním nebo pro činnosti, které jsou osvobozeným plněním s nárokem na odpočet daně. Pokud u nájmu nebudete uplatňovat DPH, jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet - nemáte nárok si odečíst DPH - uvedeno v první části odpovědi. Uvedené postupy platí v případě nákupu a nájmu nemovitosti pořízené jak na IČO, tak na RČ.