Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastním jako fyzická osoba stavební pozemek se samostatným parc. č. již 1999-2019. 2018 jsem k tomuto pozemku získal směnou se sousedem za svůj stavební pozemek jeho stavební pozemek s parc. č. Směna byla provedena v poměru m2 za m2. Tím byl můj stávající stavební pozemek o směněný pozemek rozšířen a já získal tak přístup k inženýrským sítím.

Nyní chci směněný pozemek s pozemkem drženým 20 roků prodat. Na st. pozemek, který mám 20. roků se vztahuje osvobození od placení daně z příjmu. Bude možné vztáhnout osvobození od daně z příjmu i na tento směněný pozemek? V případě, že ano, kde najdu odkaz na toto osvobození. Pozemek který jsem směňoval jsem držel rovněž 20 roků. Děkuji za zprávu a jsem s pozdravem Oliver.

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel na Váš konkrétní případ prodeje směněného pozemku nelze vztáhnout osvobození od daně z příjmů, nesplňujete obecnou lhůtu vlastnictví 5 let od nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ani tento konkrétní případ pozemkové směny není zahrnut v rozšiřujících možnostech, na které lze osvobození od daně vztáhnout. Příjem z prodeje takto získaného pozemku bude nutné zdanit. K příjmu z prodeje směněného pozemku můžete uplatnit daňově uznatelný výdaj, kterým bude cena, za kterou jste pozemek nabyl (hodnota Vašeho původního pozemku, který jste směnil se sousedem, určená na základě znaleckého posudku ke dni provedení směny). Samotná daň z příjmů bude vypočítána ze základu daně, kterým je příjem z prodeje směněného pozemku - nabývací cena pozemku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.