Počet stránek ve webu: 39.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem autorka dětských knih a hraji pro ně divadlo. Do září 2020 jsem na mateřské dovolené MD a od zaří 2019 chci 1x týdně pořádat honorované představení ve školách. Hry píšu podle svých pohádek a sama v nich hraji. Jde tedy čistě o autorskou činnost. Předpokládám příjem maximálně 12 000 Kč měsíčně (3000 týdně za 1 vystoupení) a možná kolem 10 000 Kč honorář za novou knihu.

Ráda bych se zeptala jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním a daněmi. Zda je lepší se zařídit dle autorského zákona nebo živnostenského listu na vedlejší činnost? Je nutné zálohy platit když jsem na mateřské?
Děkuji, Bára.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
v případě autorství knih a výkonu činnosti herce, se jedná o příjmy z autorských práv a z výkonu nezávislého povolání, jde o činnosti, ke kterým není potřeba podnikatelské oprávnění, nepotřebujete živnostenský list, ani takový typ živnosti neexistuje. V případě činností spočívající v organizaci divadelního představení (mimo herecký výkon) se jedná o volnou živnost "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí". Pokud neprovádíte činnosti týkající se zorganizování představení, ale pouze zajedete do škol zahrát (předvést umělecký výkon herce), tak si živnostenský list nemusíte zařizovat. Nicméně i přes neexistenci živnostenského oprávnění (Vaše činnost autora a umělce spadá pod autorský zákon), tak máte postavení osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ (jde o samostatnou činnost jako v případě držitelů živnostenských listů, akorát pro činnost autora a herce není podnikatelské oprávnění - živnostenský list). Z toho vyplývají povinnosti registrace k daním z příjmů fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění a povinnosti týkající se podávání daňového přiznání a přehledů příjmů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.
Když stále čerpáte mateřskou a poté rodičovskou dovolenou (dále budu uvádět souhrně jen RD), tak se bude jednat o výkon OSVČ vedlejší, tzn. neplatí pro Vás povinnost platit zálohy v vypočtené z minimálního vyměřovacího základu jako při výkonu hlavní činnosti. Na RD je plátcem zdravotního pojištění za Vás stát, při výkonu vedlejší činnosti nebudete v prvním roce muset platit zálohy na zdravotní pojištění a v dalším roce zaplatíte doplatek pojistného na základě Vašich příjmů za předchozí rok a poté i pravidelné měsíční zálohy. V případě sociálního pojištění a placení záloh na důchodové pojištění v prvním roce činnosti činí záloha na pojistné u vedlejší činnosti 955 Kč měsíčně (aktuální výše), na základě žádosti, pokud Váš příjem (základ daně) bude nižší než 2,4 násobek vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění (DP), který zakládá účast na důchodovém pojištění, můžete požádat o možnost neplatit zálohy. Při trvání vedlejší OSVČ nemusíte v dalším roce platit zálohy na DP pokud Váš příjem nedosáhne výše, která zákládá účast na důchodovém pojištění, pokud přesáhnete tento limit, tak poté platíte zálohy podle výše příjmů za minulý rok, minimálně však ve výši určené pro vedlejší činnost.