Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka darovala svým dvěma synům tři pozemky, vše rovným dílem. Každý byl tedy vlastník jedné poloviny každého pozemku. Po dohodě se jeden pozemek prodal. Musí se zaplatit daň z příjmu nebo ne. Maminka pozemky vlastnila asi 50 let, synové asi půl roku. Děkuji za odpověď.   Pokud se daň platí tak v jaké výši a jak se vypočítává. Děkuji, Lenka

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
synové v tomto případě bohužel nesplňují časový test pro osvobození příjmu z prodeje nemovitého majetku (doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitým věcem a jejich prodejem nepřesáhla dobu 5 let).
Příjem z prodeje pozemku bude u synů podléhat dani z příjmů fyzických osob. Bude se jednat o příjem spadající do tzv. kategorie ostatních příjmů podle §10 zákona o daních z příjmů. Každý ze synů bude danit 1/2 podle svých spoluvlastnických podílů (tj. každý ze synů podá daňové přiznání, kde uvede svůj podíl na příjmech a výdajích). Příjmem bude cena, za kterou byl pozemek prodán, k tomuto příjmu lze uplatnit výdaj, za kterou byl pozemek prokazatelně nabyt. Protože byl pozemek darován, tak tento nabývací výdaj bude suplovat hodnota, kterou měl pozemek ke dni nabytí podle zákona o oceňování majetku (na základě znaleckého posudku). Jako další daňově uznatelné výdaje lze uznat výdaje prokazatelně vynaložené, které souvisejí s uskutečněním prodeje - např. náklady na odměnu advokátovi za sepsání prodejní smlouvy. Výsledná daň z příjmu z prodeje pozemku se vypočítá následovně: prodejní cena pozemku MÍNUS nabývací cena pozemku (v tomto případě cena podle znaleckého posudku - viz výše) MÍNUS další náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s prodejem = výsledkem je základ daně (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji), z něj se sazbou daně ve výši 15 % vypočítá výsledná daňová povinnost z prodeje pozemku.
V závislosti na hodnotě pozemku a jeho prodejní ceně se může stát, že výsledná daň vyjde ve výši 0 (v případě, kdy výdaje > příjmy nebo příjmy = výdajům).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.