Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodu stěhování jsem si půjčila v autopůjčovně dodávku. Dle požadavků jsem zaplatila cenu za půjčení a částku 6.000 Kč jako vratnou kauci v případě poškození vozidla. Bohužel jsem dodávku na pumpě odřela o zábranu (sloupek). Vše jsem nahlásila a s majitelkou dodávky jsme se domluvily, že si prozatím ponechá kauci, než přijde vyjádření škodné události z pojišťovny.


Dnes (24.07.2019) přišlo vyjádření pojišťovny, kdy jsou náklady na opravu bez DPH 17 766 Kč, Spoluúčast 5 000 Kč. Pojistné plnění je celkem 12 766 Kč. Chápu a souhlasím s tím, že platím spoluúčast dle pojistné smlouvy ve výši 5%, minimálně však 5 000 Kč.
Paní majitelka mi však řekla, že kauci mám sice 6 000 Kč, ale tu si celou nechá, jelikož je cena spoluúčasti bez DPH a ona je plátce DPH, takže to po mě vyžaduje zaplatit.
Chtěla jsem se proto zeptat, zda je to v pořádku a zda má právo po mně chtít zaplatit i DPH? Ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku však o tom není zmínka, že bych měla platit spoluúčast + DPH.
Děkuji moc za odpověď.
S pozdravem, Pavla.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
spoluúčast nepodléhá DPH. V případě úhrady spoluúčasti na pojistné události se nejedná o dodání zboží ani o poskytnutí služby, platba spoluúčasti tedy není předmětem daně z přidané hodnoty, to znamená, že ze spoluúčasti se DPH neplatí. Paní majitelka autopůjčovny nemá právo po Vás chtít zaplatit DPH ze spoluúčasti.
Pokud jste se dohodly, že uhradíte spoluúčast k pojistnému plnění, tak máte závazek zaplatit pouze sjednanou výši spoluúčasti, zmíněných 5.000 Kč.
Navíc samotné pojistné plnění je osvobozeno od DPH. Autopůjčovna jako plátce DPH zaplatí autoservisu náklady na opravu bez DPH (část těchto nákladů bude hrazen z pojištění (nezahrnuje DPH viz výše) a zbytek formou spoluúčasti (nezahrnuje DPH viz výše) + DPH z nákladů na opravu. Co se týká DPH zaplacené autoservisu, tak to si autopůjčovna z faktury za opravu následně může nárokovat jako odpočet DPH v daňovém přiznání. Celkový výsledek bude tedy pro autopůjčovnu nulový.