Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jaký další vývoj lze očekávat ohledně možného osvobození úhrady daně z nabytí nemovitosti - novostavby bytu v rodinném domě. Vím, že proběhlo schválení novelizace příslušného zákona, která osvobnození od daně navrhovala, senát následně doporučil úplné zrušení této daně. Co z toho však vyplývá pro mě, jakožto budoucího kupujícího (předpokládaný termín zápisu do katastru do konce r. 2019)? Bude se o změně zákona dále hlasovat? Lze alespon odhadnout nějaké termíny a výsledky hlasování? Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
V navrženém zákoně je uvedeno osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro byty v novostavbě rodinného domu. Zákon byl v této podobě postoupen Senátu, který v rámci pozměňovacích návrhů navrhl zákon, kterým se zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí kompletně ruší a schválené usnesení postoupil zpátky Poslanecké sněmovně. Podle posledních informací byly tyto návrhy zákona rozeslány poslancům (dne 6. května 2019), ovšem zatím ještě není jasné, na které schůzi se bude o těchto návrzích zákona hlasovat.
Pokud projde Senátní návrh zákona, potom bude daň z nabytí nemovitých věcí zrušena a nebudete se již s touto problematikou trápit. Vzhledem k rozdílnému politickému složení Senátu a Poslanecké sněmovny si myslím, že Senátní návrh na zrušení daně pravděpodobně neprojde, protože vycházím z toho, že o zrušení této daně se již v rámci poslaneckého návrhu v Poslanecké sněmovně hlasovalo v lednu roku 2018 a návrh byl zamítnut již v 1. čtení.
Lze tedy očekávat přehlasování Senátního návrhu a schválení zákona v podobě v jaké byl ve 3. čtení schválen sněmovnou a postoupen Senátu, tzn. schválení změny zákonného opatření, které přiznává osvobození od daně z nabytí pro byt v novostavbě rodinného domu. Záleží na tom zda bude sněmovna otěchto návrzích před prázdninami nebo až po prázdninách 2019. Po schválení Poslaneckou sněmovnou bude zákon putovat k podpisu Prezidentem republiky a pak vyjde ve sbírce zákonů.
V zákoně je navrhována účinnost od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Je zde velmi vysoká míra pravděpodobnosti, že se vše do konce roku 2019 stihne, ovšem v závislosti na rychlosti zbývajího legislativního procesu, nelze přesně odhadnout kdy k tomu přesně dojde, zákon může být účinný nejdříve od října 2019 nebo taky až od začátku roku 2020. Vše na tom, kdy dojde k projednání v Poslanecké sněmovně. Pokud dojde k zápisu do katastru (k nabytí nemovité věcí) po účinnosti novely, daňová povinnost pro Vás už platit nebude. Z hlediska opatrnosti Vám ale zatím doporučuji počítat s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí budete muset zaplatit.