Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Založil jsem vedlejší OSVČ v červenci 2018 – pronájem auta. Příjem jsem měl jen v listopadu 2018 a bylo to 2 500 Kč, výdaje byly 2 000 Kč. Z tohoto důvodu jsem daňové přiznaní podepsal u zaměstnavatele (příjem ze samostatné činnosti před odečtením výdajů nepřesáhl 6 000 Kč za rok).

Jak mám vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.
Řádek 25 - Daňový základ – přiznání jsem podepsal u zaměstnavatele, jaké číslo tu mám napsat? Mám volbu? Můžu psát dle skutečných výdajů – 500 Kč, nebo 30 % paušálně (1 750 Kč)? Jak FÚ pozná, o co se jedná…?
V pokynech je napsáno (ř. 25) - za daňový základ se u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Mám volbu dle skutečných výdajů nebo paušálem?
Řádek 26 – mám uvést jeden nebo šest měsíců? Počet měsíců, kdy jsem měl živnostenský list (6 měs) nebo počet měsíců, kdy jsem měl příjmy (1 měs.)? Stejný dotaz mám i k řádku 18, který je s tímto provázán.
Řádek 27 – mám uvést jeden nebo šest měsíců? Počet měsíců, kdy jsem měl živnostenský list (6 měs) nebo počet měsíců, kdy jsem měl příjmy (1 měs.)?
Jaké přílohy musím/můžu přidat? Jsou nějaké povinné?
V příloze posílám rozpracovanou verzi mého přehledu.
Děkuji, Alex

 

ODPOVĚĎ:
Pouze nemáte povinnost "podat daňové přiznání", jinak ostatní povinnosti vyplývající z daňových zákonů dodržovat musíte, tudíž výpočet základu daně pro účely přehledu OSVČ musíte provést podle zákona o daních z příjmů. Pokud vedete daňovou evidenci a máte přehled o skutečných výdajích a můžete je tak prokázat, tak je výhodnější pro Vás použít skutečné výdaje, navíc v prvním roce podnikání takto můžete vybrat výhodnější variantu, a v dalších letech pokračovat ve zvolené variantě (v dalších letech nelze libovolně měnit způsob uplatňování výdajů, změna v dalších letech poté vyžaduje speciální úpravy).
FÚ pravděpodobně, pokud nebude mít pochybnosti, nic řešit nebude, nemáte totiž povinnost podat přiznání, ale Vy musíte právě vést buď daňovou evidenci, pokud uplatníte skutečné výdaje nebo evidenci příjmů a pohledávek, pokud uplatníte výdaje paušálně % z příjmů. Tudíž na řádku č. 25 uvedete základ daně (příjem MÍNUS výdaje), tedy 500 Kč. Řádek č. 26 počet měsíců, kdy jste měl ŽL list (6 měsíců, byl jste považován za osobu vykonávajcí samostatnou činnost, řádek č. 27 pouze počet mesíců, kdy jste jako OSVČ měl příjmy, tedy 1 měsíc. K přehledu nejsou povinné žádné přílohy. Stejné údaje o příjmech a výdajích musíte použít i pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu.