Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o pomoc a správný výklad zákona ohledně slevy na dani za děti. Slevu si odečítám 1x za rok, mám 2 děti, poslední se narodilo v říjnu 2018. V daňovém přiznání účetní napsala mladší dítě jako první a starší jako druhé. Je v zákoně dáno pořadí dětí nebo je to jedno? Finanční úřad s tímto nesouhlasí, ale nikde v zákoně jsem se nedočetl, že se musí dodržovat pořadí dětí. Pro mě je finančně výhodnější, jak to napsala účetní. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na pořadí narození dětí a uplatnění slevy, na které dítě bude uplatněna sleva jako na 1. a na které jako na 2. dítě skutečně nezáleží. Pokud si obě děti v daňovém přiznání uplatňujete sám, tak Vám v tomto případě při správném výkladu zákona výhoda nastat ani nemůže (finančně výhodnější varianta, podle situace, která vyplýva z Vašeho dotazu nastat nemůže).
Správný postup: až do října jste měl jenom jedno dítě, to znamená, že za měsíce leden - září lze uplatnit na toto dítě pouze slevu na první dítě.
V průběhu října se narodilo druhé dítě, to znamená, že v měsících říjen až prosinec jste měl 2 děti (a právě v tomto bodě už nezáleží na pořadí narození dětí, na které budete uplatňovat slevu jako na 1. dítě a na 2. dítě), tedy na starší dítě si uplatníte slevu jako na 1. dítě a na mladší jako na 2. dítě. V případě změny pořadí slevy na dítě, kdy na mladší uplatníte slevu na 1. dítě a na starší jako na 2. dítě, bude výsledek a vliv na základ daně a výslednou daň stále stejný (daňově neutrální). Při uplatňování slevy na děti je nutné vycházet z faktického stavu za jednotlivé měsíce, protože v prvních devíti měsících roku 2018 z hlediska daní existovalo jen jedno dítě, tudíž za těchto devět měsíců lze uplatnit slevu na toto dítě jen jako na 1. dítě. Od října z hlediska daní existovaly 2 děti a za měsíce, kdy existovaly 2 děti, pak skutečně nezáleží na pořadí uplatňování slevy na dítě, stejné to je při 3 a více dětech.
Domnívám se, kde mohla nastat chyba, jedině tak, že starší dítě by bylo za celý rok (všech 12 měsíců) uvedeno jako druhé dítě a mladší pak (3 měsíce) jako první dítě, což by bylo ze zákona špatně (potom by to bylo skutečně finančně výhodné, ale bohužel nezákonné, což by vedlo ke krácení daně a s tím by byly spojeny další následky v podobě pokuty, penále, úroku z prodlení).
Při pochybení účetní, za vše odpovídáte stále Vy a nesete následky a sankce za porušení povinností z daňových zákonů. V těchto oblastech doporučuji spíše nechat si přiznání zpracovávat daňovým poradcem, kde budete mít záruku správnosti, daňový poradce je navíc ze zákona pojištěný na případnou škodu, která by Vám mohla vzniknout v oblasti daní a za svoji práci ručí.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pořadí dětí v daňovém přiznání
  • Odpovědnost účetní za špatně vyplněné daňové přiznání