Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem lékařkou v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, pracující jako zaměstnanec firmy s. r. o. (1. ordinace PLDD a 2. ordinace urologa) s pracovní smlouvou na dobu neurčitou se sjednaným pracovním úvazkem na 35 hodin týdně. Účast na nemocenském pojištění je v mém případě 2009-2019 nepřetržitě.

V současnosti jsem ve druhém trimestru těhotenství a pro zdravotní komplikace současně v pracovní neschopnosti. Nástup na mateřskou dovolenou (čerpání peněžité pomoci v mateřství) připadá na polovinu srpna 2019.
Můj zaměstnavatel má v plánu, v brzké době, prodat ordinaci PLDD jiné lékařce s tím, že bude velmi praděpodobně zrušena s. r. o. a ordinace PLDD se vyváže. Urologickou ordinaci nadále povede současný jednatel s. r. o. , ordinaci PLDD bude vlastnit cizí člověk.
Chtěla bych se tedy zeptat, zda budu mít nárok na mateřskou, pokud dojde ke zkušení s. r. o. před začátkem nebo v průběhu jejího čerpání?
Pokud dojde k vyvázání PLDD ruší se tím pádem i moje pracovní smlouva?
Ve smlouvě stojí, že budu pracovat jako dětská lékařka, zaměstnavatel je s. r. o.
Děkuji, Naďa

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže jste zaměstnancem s. r. o. , bude záležet především na tom, co se stane se společností, jejíž zaměstnancem jste. Pokud dojde ke zrušení s. r. o. , dojde tím ke zrušení Vašeho zaměstnavatele. V takovém případě byste buď měla od zaměstnavatele obdržet výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou podle § 52 písm. a) zákoníku práce (ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část) nebo ukončit pracovní poměr dohodou. V případě dohody ale trvejte na tom, aby jako důvod ukončení pracovního poměru bylo rovněž uvedeno zrušení zaměstnavatele. V obou případech totiž budete mít nárok na odstupné. Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele můžete dostat i v době těhotenství nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Váš nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) to ale neohrozí, a to ani v případě, že byste výpověď dostala ještě v době těhotenství a výpovědní doba by uplynula ještě před Vaším nástupem na mateřskou dovolenou. V době nástupu na mateřskou dovolenou totiž budete v tzv. ochranné lhůtě a nárok na mateřskou a volbu výše rodičovského příspěvku Vám tudíž vznikne.

Pokud by s. r. o. , jejímž jste zaměstnancem, pouze změní majitele, Váš pracovní poměr bude i nadále pokračovat. I v tomto případě Váš nárok na mateřskou a volbu výše rodičovského příspěvku zůstaven zachován.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zánik zaměstnavatele v době mateřské dovolené pracovnice, pracovníka