Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Je mi 22 let, jsem student politologie a chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že otec nereaguje na mé výzvy předat mi mé věci, které jsou v mém vlastnickém právu? Jedná se o dva byty, automobil, tři garáže. Velkou překážkou je, že otec drží všechny mé dokumenty, které dokazují mé vlastnické právo etc.

Když jsem ho vyzval k předání byť jen dokumentů, tak mi nevyhověl. Byt, ve kterém žije, je v mém vlastnictví a má zde věcné břemeno. Před rokem a půl (nyní 6/2020) mě ze společného bytu vystěhoval, aniž bych to věděl (vyměnil zámek od vstupních dveří a tímto způsobem mi odebral přístup k mému domovu). Chtěl bych ho proto nějakým způsobem vyzvat k plnění - zřejmě podle paragrafu 1040 občanského zákoníku a dostat svůj majetek zpět. Starší bratr mě upozornil na to, že byt, na kterém má věcné břemeno, chce zpět. S otcem nemám dobré vztahy, jelikož od mého dětství týral mou mámu, kterou jsem viděl mnohokrát potlučenou (lepším případě). V horším byla od krve, v době kdy to začalo mi bylo kolem 7 let. Je to alkoholik a naposledy mě napadl v roce 2017 (škrtil mě). Svou poslední přítelkyni, se kterou má dvě dcery, napadl v době těhotenství. Také ji napadl na dovolené a podle všeho ji spálil cigaretou (schválně), poté od něj přítelkyně i dcerou odešla (odletěla z dovolené do České republiky). V 2017 zadržoval svou dceru 3 měsíce doma a bránil matce ve styku - měl v tomto ohledu trestní řízení. Potřeboval bych pomoc, jelikož na tohoto muže, zřejmě s rysy psychopata, sám nestačím. Již teď na sobě pociťuji hluboké šrámy, až traumata, které způsobil svým chováním. Jak byste postupoval/a na mém místě? Jak získat majetek do svých rukou co nejméně konfliktní cestou? Je možnost, že by uspěl s navrácením bytu (na kterém má věcné břemeno) a jak takové okolnosti předejít? Mám právo bydlet ve svém bydlišti, i přes to, že mne můj otec vystěhoval? Moc vám děkuji za čas a odpověď, Hugo.  

 

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je značně komplikovaná, nicméně v případě jednotlivých bodů platí následující:
1. byty – Vaše vlastnické právo vyplývá přímo z katastru nemovitostí, ve kterém se vlastnictví bytů eviduje. Ve Sbírce listin, kterou vede katastr, je pak založena i smlouva (či jiná listina), na základě které jste se stal vlastníkem. Byt, ke kterému má věcné břemeno, je oprávněn užívat v rozsahu tohoto věcného břemena (rozsah stanoven smlouvou, rozhodnutím soudu či ze zákona). Skutečnost, že je k bytu zřízeno věcné břemeno, ovšem neznamená, že nejste oprávněn Vy byt užívat – opět v rozsahu dle smlouvy apod. Je tedy třeba nejdříve důkladně prostudovat ustanovení o věcném břemenu. Pak se domáhat zpřístupnění (umožnění vstupu či užívání) tohoto bytu. U druhého bytu, ke kterému nemá věcné břemeno ani jiný právní důvod užívání (nájem apod.), pak tento byt užívá neoprávněně. Pokud v něm bydlí, lze se soudní cestou domáhat vyklizení. Není třeba se domáhat vydání dokladů o tom, že jste vlastníkem – toto vyplývá z katastru.
2. garáže – zde platí to stejné jako v případě bytů
3. automobil – vlastnictví automobilu je evidováno v registru vozidel. Na základě výpisu z tohoto registru pak můžete soudně požadovat, aby Vám vozidlo, které neoprávněně užívá/drží, vydal.
Vzor výzvy naleznete zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.
Doporučuji komunikovat výhradně v písemné formě. Vzhledem k hrozícím konfrontacím je vhodné se nechat zastoupit některým z advokátů – kontakt zde: www.advokatikomora.cz.