Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Darovací smlouvou mě byl převeden dům s věcným břemenem a po roce se můj děda rozhodl, že mi nemusí přispívat na energie, ale to už jsem vyřešil podle Občanského zákoníku §151, a potřebuji vědět jestli mám právo mu notářsky zaplombovat odpočtový elektroměr, aby jsme mohli v klidu při každoročním zúčtování vše v klidu vyřešit, protože i když jsem elektrikář a nainstaloval jsem mu odpočtový elektroměr mě nevěří.

Prosím o radu jakým způsobem můžu počítat energie každému podle spotřeby aby vše bylo podle platných zákonů, stačí mi jen elektrika. Děkuji Václav. výpočet enegií

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 2 částí:
1/ Notářské zaplombování elektroměru:
Přestože současně platný notářský řád termín „notářské zaplombování“ (ani žádný jemu podobný) neobsahuje, bylo by možné zařadit Vámi zamýšlenou notářskou službu do kategorie osvědčení jiných skutkových dějů ve smyslu § 72/1 a 4 notářského řádu.
Dle § 79/1 notářského řádu pak notář osvědčuje i jiné skutkové děje, například předložení movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře, anebo stav nemovitých věcí, jestliže jím mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci.
O osvědčení těchto skutečností notář sepíše notářský zápis, který musí též obsahovat:
a/ místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
b/ popis děje nebo stavu věcí.
V tomto ohledu Vám proto lze doporučit kontaktovat notáře:   http://www.nkcr.cz/index.php?page=notaria dohodnout se s ním, do jaké míry a jakým technickým způsobem by byl schopen zajistit zaplombování předmětného elektroměru, resp. osvědčit stav elektroměru před jeho zaplombováním a např. technické provedení zaplombování.
2/ Rozúčtování nákladů na dodávky elektrické energie:
Co se týče rozúčtování nákladů na dodávky elektrické energie, můžete přiměřeně vycházet ze zákona č. 67/2012 Sb. Technické otázky připojení k elektrické síti jsou pak obsaženy zejména ve vyhláškách č. 541/2005 Sb. , č. 540/2005 Sb. a č. 51/2006 Sb. (konkrétní návod pro rozúčtování nákladů na dodávky elektrické energie zde však nenaleznete).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může notář osvědčit i zaplombování elektroměru?
  • Jaké skutečnosti může notář osvědčit notářským zápisem?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem