Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.50 (2 hlasů)

Rád bych se s Vámi poradil ohledně sporu, který vede náš děda se svojí dcerou. Dle darovací smlouvy, kde úvodní znění Vám posílám v příloze, je jeho dcera obdarována nemovitostí, kde je zřízeno břemeno na bezplatné užívání bytu, kuchyně a přilehlých částí dle darovací smlouvy. V současné době se situace vyhrotila natolik, že dcera se přestala o dědu starat a vymáhá po něm dluh za neuhrazené energie.

Je jeho dcera v právu a na uvedenou částku má nárok, nebo zda se má děda obrátit na advokáta a řešit situaci soudně. Za případnou odpověď předem děkuji. Milan.

 

ODPOVĚĎ:

Bohužel věcné břemeno je skutečně spojeno pouze s právem bydlet bez hrazení nájmu. Energie, které oprávněný ze služebnosti spotřebuje, ovšem hradit musí. Smlouva, kterou dokládáte, vůbec neupravuje otázku nájmu a hrazení služeb, nicméně ze zákona obecně vyplývá, že vlastník nemovitosti není povinen za oprávněného cokoliv hradit, tedy všechny služby, které oprávněný ze služebnosti užívá, si musí hradit sám.