Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně věcného břemene: já a moje žena jsme před lety dostali darem od rodičů rodinný dům. Darovací smlouva obsahuje mimo jiné věcné břemeno vztahující se na obývané prostory v domě a na zahradě mým otcem a mou matkou. Matka zemřela. Následně si otec po letech našel přítelkyni.

Můžeme této jeho přítelkyni zakázat bydlení případně i přespávání a užívání prostor, které se vztahuje věcné břemeno otce a původně i matky?   V případě, že otec neuposlechne našeho zákazu a přítelkyni si přesto nechá přespat (bydlet) v prostorech, na které se vztahuje věcné břemeno jak máme v tomto případě dál postupovat? Volat policii? A co máme policii předložit pro dokázání o našem právu a otcově (jeho přítelkyně) neprávu?
Reaguji na vyhledaný příspěvek na vašich stránkách, který se zabývá obdobnou problematikou. Viz:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/vecna-bremena/10691-muze-bydlet-ve-vecnem-bremeni-druh-druzka-opravneneho.html
Předem děkuji za vaši odpověď. Jiří.  

 

ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno se podle toho, co zde uvádíte, vztahuje na vaše rodiče. Družka není rodičem, proto máte právo požadovat, aby družka neužívala tohoto práva. Pokud i přes vaše výzvy neuposlechne, můžete podat žalobu o zdržení se protiprávního zasahování do vlastnického práva (tzv. zápůrčí, čili negatorní žalobu). Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, pak se rozhodnutí tohoto soudu stane po nabytí právní moci a vykonatelnosti, exekučním titulem, tj. můžete se svého práva domáhat prostřednictvím soudního exekutora.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem