Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně věcného břemene: já a moje žena jsme před lety dostali darem od rodičů rodinný dům. Darovací smlouva obsahuje mimo jiné věcné břemeno vztahující se na obývané prostory v domě a na zahradě mým otcem a mou matkou. Matka zemřela. Následně si otec po letech našel přítelkyni.

Můžeme této jeho přítelkyni zakázat bydlení případně i přespávání a užívání prostor, které se vztahuje věcné břemeno otce a původně i matky?   V případě, že otec neuposlechne našeho zákazu a přítelkyni si přesto nechá přespat (bydlet) v prostorech, na které se vztahuje věcné břemeno jak máme v tomto případě dál postupovat? Volat policii? A co máme policii předložit pro dokázání o našem právu a otcově (jeho přítelkyně) neprávu?
Reaguji na vyhledaný příspěvek na vašich stránkách, který se zabývá obdobnou problematikou. Viz:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/vecna-bremena/10691-muze-bydlet-ve-vecnem-bremeni-druh-druzka-opravneneho.html
Předem děkuji za vaši odpověď. Jiří.  

 

ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno se podle toho, co zde uvádíte, vztahuje na vaše rodiče. Družka není rodičem, proto máte právo požadovat, aby družka neužívala tohoto práva. Pokud i přes vaše výzvy neuposlechne, můžete podat žalobu o zdržení se protiprávního zasahování do vlastnického práva (tzv. zápůrčí, čili negatorní žalobu). Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, pak se rozhodnutí tohoto soudu stane po nabytí právní moci a vykonatelnosti, exekučním titulem, tj. můžete se svého práva domáhat prostřednictvím soudního exekutora.