Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Požárem sklepních prostor mi byla způsobena škoda na uskladněných věcech. Dle zprávy od HZS byl požár způsoben vznícením akumulátoru v jiné sklepní kóji, která byla určena (je tedy určen i uživatel této sklepní kóje). Je tato osoba odpovědná za škodu, která mi tímto vznikla na uložených věcech v mé kóji? Jakým způsobem případně vzniklou škodu vymáhat v případě, že tato osoba není pojištěná (nájemce bytu a uživatel sklepní kóje, kde vznikl požár) a zdráhá se vzniklou situaci řešit?

ODPOVĚĎ:
Majitel sklepní kóje může být odpovědný za škodu, pokud porušil či zanedbal nějakou zákonnou povinnost, konkrétně tedy při skladování akumulátoru. V případě, že by bylo prokázáno, že porušil předpisy ohledně skladování akumulátoru, pak by byl vlastník kóje za škodu odpovědný a mohl byste ji vymáhat přímo od něj, bez ohledu na pojištění. S pojišťovnou pak jedná pouze sám vlastník (výjimkou je pouze pojištění z provozu vozidla, kde se poškozený obrací přímo na pojišťovnu škůdce). Pro uplatnění náhrady škody je tedy třeba, zejména v případě soudního sporu, viníkovi prokázat vinu (porušení povinnosti, opomenutí), že škodě došlo v příčinné souvislosti např. s jeho opomenutím, a doložit podklady k určení výše požadované náhrady škody. Pokud budete mít vyčíslenu a podloženu výši škody, můžete viníkovi zaslat doporučený dopis (nejlépe s dodejkou), v němž popíšete vznik škody a vyzvete jej k úhradě požadované částky ve Vámi stanovené lhůtě. Jestli škoda dosahuje vyšší částky, doporučuji vyhledat pomoc advokáta, který Vám pomůže sepsat výzvu k náhradě škody, která může sloužit jako tzv. předžalobní výzva. Případně bude schopen po zjištění relevantních skutečností posoudit, zda vůbec lze nárok soudně vymoci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.