Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel utrpěl 28.2.2020 úraz, který byl způsoben při dosednutí na židli, která se rozpadla. Stalo se to v době ordinačních hodin a sestra byla svědkem. Utrpěl úraz zad + ramen. Jedno rameno bylo operováno a momentálně se doléčuje v rehabilitačním zařízení. Druhé rameno bylo operované již před 7 lety, ale následkem pádu se zhoršila jeho hybnost.

Protože pracuje jako rehabilitační lékař a díky operacím obou ramen a přetrvávajícím bolestem zad, již nebude tuto práci moci vykonávat. Bylo mu praktickou lékařkou navrženo, aby si zažádal o PID. Můj dotaz zní, zda budeme mít v případě přiznání PID, nárok na vyplácení renty a kam se má obrátit se žádostí a kdo bude jeho stav posuzovat. Manželovi je 61 let. Děkuji za zodpovězení. Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
V dané situaci je zapotřebí rozlišit náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Pokud je Váš manžel stále v pracovní neschopnosti, bude mít zatím nárok na první z těchto náhrad. Tato náhrada přísluší ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škodní události (pracovním úrazem) a plnou výši náhrady mzdy nebo platu a plnou výši nemocenského.
Aby mohl Váš manžel uplatnit nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, musí být splněny následující podmínky:
- musí dojít ke vzniku škodní události, za níž nese zodpovědnost zaměstnavatel - zde je důležité, zda byl manželův úraz zaměstnavateli řádně a včas nahlášen a zaznamenán do knihy úrazů jako pracovní úraz
- v důsledku poškození zdraví musí Vašemu manželovi vzniknout ztráta na výdělku
- a mezi oběma událostmi (pracovním úrazem a ztrátou na výdělku) musí existovat příčinná souvislost.
Pokud jsou tyto podmínky splněny, doporučuji Vašemu manželovi, aby se obrátil na svého zaměstnavatele a požadoval po něm přiznání náhrady za ztrátu na výdělku. Pokud by Váš manžel u zaměstnavatele neuspěl, musel by se se svým nárokem obrátit na soud. Po ukončení nemocenské bude mít Váš manžel nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ta přísluší ve výši mezi výdělkem, kterého Váš manžel dosahoval před pracovním úrazem a výdělkem, kterého bude dosahovat po pracovním úrazu. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku bude mít Váš manžel i tehdy, když mu bude přiznán invalidní důchod. Výše náhrady se pak bude počítat jako rozdíl mezi výdělkem dosahovaným před pracovním úrazem a invalidním důchodem společně s nemocenskou nebo příjmem ze zaměstnání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.