Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

9/2019 byla provedena inventura na prodejně, kde jsem dělala pokladní. Pracovní poměr trval až do 1/2020. Pracovní smlouva ukončena dohodou. Není uvedeno, že bych cokoli měla zaměstnavateli hradit. Hmotná zodpovědnost končila dnem ukončení pracovního poměru. Po 9 měsících od bývalého zaměstnavatele přišel požadavek na úhradu manka.

Ráda bych věděla, zda má právo po takové době po mě cokoli požadovat, když jsem při ukončení manko k úhradě nepodepisovala. Také bych potřebovala vědět, zda po mě nemůže zaměstnavatel požadovat také úhradu manka za období 9/2019 - 12/2019, kdy jsem zde ještě pracovala. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 253 odst. 2 zákoníku práce dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější. Pokud by se jednalo o společnou odpovědnost (tj. společnou odpovědnost všech zaměstnanců za schodek na svěřených hodnotách), pak by se uplatnilo ustanovení § 254 odst. 3 zákoníku práce, podle něhož platí, že: „jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti."
Odpovědnost za manko v době trvání pracovního poměru a tedy i dohody o odpovědnosti trvá i po skončení pracovního poměru, pokud jde o manko vzniklé v době trvání pracovního poměru, i když jste nic nepodepisovala, a to pokud jste při skončení pracovního poměru nepožádala o provedení inventury.
Stejně tak, pokud jste nepožádala o provedení inventury a na pracovišti platí společná odpovědnost, budete odpovídat za manko zjištěné při první, nejbližší inventuře po skončení pracovního poměru. Může se tedy stát, že budete odpovídat za manko i za období 9/19 - 12/19.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.