Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dědeček byl před cca třemi týdny (nyní 15.10.2020) přijat do nemocnice s diagnostikovanou leukemií, při příjmu (v pátek) byl jeho test na covid negativní, při převozu do krajské nemocnice (v pondělí) byl nový test pozitivní. Vzhledem k prvnímu negativnímu testu i skutečnosti, že před svou hospitalizací nebyl v kontaktu s nikým pozitivním, je zřejmé, že se nakazil v nemocnici.

Kvůli nákaze covidem byl poslán do domácího léčení, kde se jeho stav po několika dnech výrazně zhoršil, a tak byl znovu hospitalizován, následně uveden do umělého spánku. Po několika dnech žel zemřel. Existuje v takovéto situaci (úmrtí kvůli nákaze získané v nemocnici) nárok na odškodnění? Děkuji. Tomáš Kolman.

 

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz: "Existuje v takovéto situaci (úmrtí kvůli nákaze získané v nemocnici) nárok na odškodnění? " jsem nucen odpovědět: Situace je podstatně složitější.
V první řadě upozorňuji na skutečnost, že své přesvědčení o nakažení Vašeho dědečka coronavirem COVID - 19 právě v nemocnici stavíte prakticky pouze na vlastní spekulaci. S ohledem na Vámi popisovanou časovou souslednost lze mít pochybnosti o tom, zda se Váš dědeček coronavirem v nemocnici skutečně nakazil (sám fakt, že první test vyšel s negativním výsledkem, zdaleka neznamená, že Váš dědeček nebyl v této době již nakažen). To však již odbočuji.
Infekční onemocnění, kterým se pacient nakazí při své hospitalizaci, se nazývá nozokomiální nákaza/infekce. Nozokomiální nákazy jsou s poskytováním zdravotních služeb neodmyslitelně spjaty a není možné jim nikdy zcela zabránit (kdekoli, kde se budou vyskytovat pacienti, budou se vyskytovat - v určité míře - i nozokomiální infekce). Poskytovatelé zdravotních služeb tedy nemohou nozokomiálním infekcím zcela zabránit (eliminovat je), nýbrž mohou se zaměřit na jejich prevenci a řešení jejich vzniku. Na tomto úseku jsou poskytovatelům zdravotních služeb kladeny povinnosti především zákonem o ochraně veřejného zdraví a dalšími prováděcími právními předpisy.
Sama skutečnost, že pacient se v průběhu své hospitalizace nakazí nozokomiální infekcí, proto ještě neznamená, že by poskytovatel zdravotních služeb automaticky odpovídal za újmu na pacientově zdraví. Pokud by však vyšlo najevo, že poskytovatel zdravotních služeb zanedbal některou ze svých povinností v této oblasti (tedy oblasti předcházení a snižování počtu nozokomiálních nákaz), mohla by být jeho odpovědnost dána.
Pokud byste tedy chtěl získat nějakou finanční kompenzaci za úmrtí Vašeho dědečka, musel byste:
1/ prokázat, že se skutečně jednalo o nozokomiální infekci (tedy prokázat, že Váš dědeček se nakazil při své hospitalizaci, resp. že je to alespoň velmi pravděpodobné),
2/ prokázat, že nemocnice zanedbala některou ze svých povinností na úseku ochrany před nozokomiálními infekcemi (konkrétně před nákazou koronavirem COVID - 19),
3/ prokázat, že toto pochybení nemocnice bylo ve vztahu příčinné souvislosti se zhoršením zdravotního stavu a následného úmrtí Vašeho dědečka (tzn. že nebýt tohoto pochybení, nemuselo by k ničemu dojít - to samozřejmě poněkud zjednodušuji).
I pokud by se tedy podařilo prokázat, že Váš dědeček se v nemocnici skutečně nakazil, představovalo by to pouze první krok (a k získání finanční náhrady by bylo nutné prokázat řadu dalších skutečností). Budete-li mít i přes shora uvedené zájem pokusit se získat nějaké odškodnění, lze Vám doporučit využít služeb advokáta: www.advokatikomora.cz  (a to advokáta, který se zabývá oblastí zdravotnického/medicínského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.