Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera bude platit odškodné, trvalé bydliště má u rodičů, dům je rodičů, může být v exekuci zabaven? Nemá vlastní příjem, musí za ni exekuci zaplatit rodiče? Mohou exekutoři zabavit i peníze na účtu otce nebo matky. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V případě exekuce je možno zpeněžit pouze majetek povinného (a případně majetek ve společném jmění manželů), tudíž pokud dcera bydlí u rodičů a dům je jejich, není možno jej pro exekucei dcery zpeněžit. Ze stejných důvodů není možno zabavit peněžní prostředky na účtech rodičů. Rodiče exekuci dcery platit nemusí, exekuce však poběží, dokud dcera nezačne pracovat a dluh nesplatí nebo pokud oprávněný nedá pokyn k ukončení exekuce pro nevymahatelnost (zřídkakdy). Pozor však na vedení exekuce prodejem movitých věcí. Pokud má dcera trvalý pobyt u rodičů, bude její majetek zajištěn zde; při zajištění exekutor neřeší vlastnictví věci, tj. například zabaví i věci rodičů a vlastník pak musí podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a své vlastnictví doložit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.