Počet stránek ve webu: 43.307

odpovědnost rodičů za dluh potomka