Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat, jestli je možnost rozhodnutí pojišťovny ještě změnit, případně zda opravdu nenesu žádnou právní odpovědnost za škodu? 10.2.2020 byla vlivem vichřice odnesena plechová garáž z mého pozemku, na ulici poté pokračovala a poškodila několik mých sousedů (2x ploty a jedno zaparkované vozidlo).

Brala jsem to, že garáž je moje a sousedům bych měla jejich škody nějak pomoci řešit. Škodu jsem nahlásila na svou pojišťovnu a ta začala šetřit událost. Ještě před dodáním veškerých vyžadovaných dokumentů, ale byla pojistná událost ukončena jako nelikvidní (viz příloha), s tím, že za vichřici nejsem odpovědná. Jak nyní dále pokračovat ve vztahu k sousedům? Musím jim škody nyní uhradit z vlastních prostředků nebo opravdu nenesu za škodu odpovědnost a sousedi se musí postarat sami z vlastních pojistek? Děkuji Laura.

 

ODPOVĚĎ:
S vyjádřením Vaší pojišťovny se ztotožňuji. Stručná odpověď na Vaše dotazy:
„Jak nyní dále pokračovat ve vztahu k sousedům? Musím jim škody nyní uhradit z vlastních prostředků nebo opravdu nenesu za škodu odpovědnost a sousedi se musí postarat sami z vlastních pojistek? “
proto zní: Za tuto škodu svým sousedům skutečně neodpovídáte (proto se ostatně nemůže jednat ani o pojistnou událost). Vzniklou škodu svým sousedům nahrazovat nemusíte a Vaši sousedé musí její náhradu řešit z vlastních pojistek (jsou-li pojištěni).
Nad rámec ustanovení občanského zákoníku, na které se odvolává Vaše pojišťovna, bych připojil ještě odkaz na § 2904 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit. “
Jinými slovy tak platí, že za újmu způsobenou náhodou neodpovídá nikdo a tuto újmu nese ten, komu se náhoda/náhodná událost přihodila. Za tuto náhodu lze bezesporu považovat i vichřici, tedy meteorologický jev, který byl z Vaší strany zcela neovlivnitelný.
Dle výše citovaného ustanovení občanského zákoníku byste za újmu na majetku Vašich sousedů odpovídala pouze tehdy, pokud byste dala ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že byste porušila nějaký příkaz nebo byste poškodila zařízení, které má nahodilé újmě zabránit (dalo by se uvažovat například o nesprávné montáži garáže apod.). Nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Pokud byla tedy škoda na majetku Vašich sousedů způsobena výlučně vichřicí (přičemž vichřice „použila“ ke způsobení újmy Vaší garáž), nemůžete za takto vzniklou újmu (škodu) nést právní odpovědnost.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník